banner
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 01 năm 2020 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
252263
Số đang truy cập
18

Chọn lịch:
 
  

TRƯỜNG CAO ĐẰNG Y TẾ HUẾ

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

(Từ ngày 02/02/2020 đến ngày 08/02/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Ngày, tháng

Thời gian

Địa
 điểm

Nội dung

Chuẩn
bị

Chủ
 trì

Thành phần

Ghi
chú

Chủ
 nhật

02/2

8h

HT I

Gặp mặt đầu năm

 

 

Theo Kế hoạch số 10/KH-CĐYT
ngày 09/01/2020

 

2

03/2

10h

Phòng khách

Giao ban tuần

Phòng
TCHC

Hiệu
 trưởng

BGH, Trưởng các khoa/phòng,
CN. Nhân (thư ký)

Phòng
TCHC
tổng hợp

3

04/2

8h

Phòng khách

Thảo luận kế hoạch đào tạo
năm học 2020 - 2021

Phòng
Đào tạo

Hiệu
 trưởng

BGH, đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo, Kế toán trưởng; đại diện: Sở Y tế, Sở Nội vụ, VP UBND Tỉnh,
Sở KHĐT, Sở Tài chính

 

4

05/2

 

 

 

 

 

 

 

5

06/2

 

 

 

 

 

 

 

6

07/2

 

 

 

 

 

 

 

7

08/2

 

 

 

 

 

 

 

* Nếu có kế hoạch đột xuất sẽ thông báo sau

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web