banner
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
693858
Số đang truy cập
8

Chọn lịch:
 
  

TRƯỜNG CAO ĐẰNG Y TẾ HUẾ

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

 

(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020)

 

Thứ

Ngày, tháng

Thời
 gian

Địa
 điểm

Nội dung

Chuẩn
bị

Chủ
 trì

Thành phần

Ghi
chú

 

2

23/11

10h

Phòng
khách

Giao ban tuần

P. TCHC

Hiệu
 trưởng

BGH, Trưởng các khoa/phòng,
CN. Nhân (thư ký)

 

3

24/11

9h

Phòng
khách

Họp tổng kết và duyệt mức kinh phí hỗ trợ thực hiện đề tài NCKH đợt 2 năm 2020

P. NCKH

Hiệu
 trưởng

BGH, các Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa Y,Dược; Kế toán Trưởng, CN. Hiền

 

9h30

Phòng
khách

Họp Đảng ủy

 

Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy viên

 

15h

 

Họp Chi bộ - Phân loại
đảng viên năm 2020

Bí thư
Chi bộ

Bí thư Chi bộ

Đảng viên các Chi bộ 1, 2, 3

 

4

25/11

9h30

B301

Hội giảng 2020:
GV. Phạm Thị Thùy Linh

Khoa Y

Ban Giám khảo

Ban Giám khảo theo Quyết định số 266/QĐ-CĐYT ngày 09/10/2020 và toàn thể GV

Thư ký: ThS.  Loan

5

26/11

9h30

Phòng
khách

Phân loại, đánh giá tập thể Đảng bộ và cán bộ lãnh đạo

 

Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy, Chi ủy 3 Chi bộ, Trưởng khoa/phòng, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN

 

15h30

Phòng
khách

Sinh hoạt chuyên môn
Khoa Dược

BM. BC-QLD

Phó Trưởng khoa

Toàn thể CBVC khoa Dược

 

6

27/11

9h30

B301

Hội giảng 2020:
GV. Phan Thị Diệu Hương

Khoa ĐD

Ban Giám khảo

Ban Giám khảo theo Quyết định số 266/QĐ-CĐYT ngày 09/10/2020 và toàn thể GV

Thư ký: ThS. Hạ Thi

7

28/11

 

 

 

 

 

 

 

* Nếu có kế hoạch đột xuất sẽ thông báo sau

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web