banner
Thứ Ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
522316
Số đang truy cập
14

Chọn lịch:
 
  

TRƯỜNG CAO ĐẰNG Y TẾ HUẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

(Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 18/7/2020)

Thứ

Ngày, tháng

Thời
 gian

Địa
 điểm

Nội dung

Chuẩn
bị

Chủ
 trì

Thành phần

Ghi
chú

2

13/7

10h

Phòng
khách

Giao ban tuần

P. TCHC

Hiệu
 trưởng

BGH, Trưởng các khoa/phòng,
CN. Nhân (thư ký)

P. TCHC tổng hợp

3

14/7

9h

Phòng
khách

Sinh hoạt chuyên môn
khoa Dược

BM. HD-DL-HPT

Trưởng khoa

Toàn thể GV khoa Dược

 

9h

BM. GDTC

Sinh hoạt chuyên môn
khoa KHCB

BM. GDTC

Trưởng khoa

Toàn thể GV khoa KHCB

 

4

15/7

7h30

HT II

Thẩm định giáo trình đào tạo 2020 các môn: QLĐD, Thực vật Dược. Hóa VC-HC, Tin

P.
Đào tạo

Chủ tịch
 

Theo Kế hoạch số 159/KH-CĐYT ngày 28/5/2020, GV không có giờ giảng

P. QTĐS chuẩn bị hội trường

8h

Phòng
khách

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của trường CĐYT Quảng Ninh

 

Hiệu
 trưởng

BGH,TP. Đào tạo, Đoàn công tác của trường CĐYT Quảng Ninh

 

5

16/7

8h

HT II

Thẩm định giáo trình đào tạo 2020 các môn: Giải phẫu, Hóa sinh 1, Hóa sinh 2

P.
Đào tạo

Chủ tịch
 

Theo Kế hoạch số 159/KH-CĐYT ngày 28/5/2020, GV không có giờ giảng

P. QTĐS chuẩn bị hội trường

6

17/7

9h30

Phòng
khách

Họp Hội đồng tuyển sinh

Bộ phận tuyển sinh

Chủ tịch

Theo Quyết định số 156/QĐ-CĐYT ngày 01/7/2020

 

7

18/7

8h

HT I

Học tập chuyên đề năm 2020 và Nghị quyết 54-NQ/TƯ

 

Bí thư Đảng ủy, Ban TG - Thành ủy Huế

Toàn thể Đảng viên và CBVC Nhà trường

P. QTĐS chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, máy vi tính

* Nếu có kế hoạch đột xuất sẽ thông báo sau

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web