banner
Thứ Hai, ngày 18 tháng 06 năm 2018 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
▪ Tin tức-sự kiện
▪ Giáo dục đào tạo
▪ Tổ chức - Đoàn thể
▪ NCKH và Quan hệ quốc tế
▪ Học sinh - Sinh viên
▪ Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
163867
Số đang truy cập
32

Học sinh - Sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG HỆ NIÊN CHẾ, THI LẠI

Đề nghị những sinh viên kiểm tra và phản hồi về phòng Đào tạo những trường hợp sau:

-          Thiếu điểm nhưng chưa được lên danh sách thi lại

-          Đã thi lại hoặc đã kiểm tra qua môn nhưng chưa cập nhật điểm.

Hạn cuối phản hồi về phòng Đào tạo (Thầy Quát) ngày 25/3/2017

Stt

Họ và tên

ĐLCM Đảng CSVN

Quản lý điều dưỡng

CSSK PN, BM và GĐ 1

CSSK bệnh truyền nhiễm

 

 

 

 

Lớp

4

3

2

2

 

 

 

 

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàng Thị Thùy

Linh

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9C

2

Trương Thị Quỳnh

Như

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9C

3

Lê Thị Thúy

Trang

3