banner
Thứ Tư, ngày 25 tháng 04 năm 2018 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
▪ Tin tức-sự kiện
▪ Giáo dục đào tạo
▪ Tổ chức - Đoàn thể
▪ NCKH và Quan hệ quốc tế
▪ Học sinh - Sinh viên
▪ Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
80663
Số đang truy cập
33

Học sinh - Sinh viên

         LỊCH THI LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

      ĐỐI TƯỢNG: CAO ĐẲNG, TCCN VÀ CÁC LỚP LÊ HỮU TRÁC

Hạn cuối nộp lệ phí thi về phòng KHTC là 17g00 ngày 07/3/2017

 Download danh sách dự thi 

         LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 KHỐI TRUNG CẤP (ĐỢT 5)   

      ĐỐI TƯỢNG: TCCN VÀ CÁC LỚP LÊ HỮU TRÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Lớp

Môn thi

Số
lượng
 HS

Hình
thức

Ngày thi

 

 

Giảng
 đường

Cán bộ coi thi

Thứ ngày

Buổi
chiều
17h30

Buổi chiều
14h00

Buổi sáng
(8h00)

1

ĐD31

CSNB Nội 1

17

 

Thứ Bảy

 

04/08/2017

 

GĐ19:31HS

P. Đào tạo,
Thầy Duy

2

CĐ ĐD 9C

ĐLCM Đảng CSVN

2

 

Thứ Bảy

 

04/08/2017

 

3

CĐ ĐD 9D

3

 

Thứ Bảy

 

04/08/2017

 

4

CĐ XN 4A

Hóa sinh 2

1

 

Thứ Bảy

 

04/08/2017

 

5

CĐ XN 4B

7

 

Thứ Bảy

 

04/08/2017

 

6

CĐ XN 5

Sinh di truyền (DT Y học)

1

 

Thứ Bảy

 

04/08/2017

 

7

DS 21A

Y học cơ sở 1

31

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

GĐ13:54HS

P. Đào tạo,
C Trang (K.Dược),
C.Châu Quyên

8

DS 21B

22

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

9

DS 21 LHT

1

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

10

YHCT 19

ĐDCB - KTĐD

2

 

Thứ Hai

04/10/2017

OSPE

 

GĐ14:51HS

P.Đào tạo, T.Trường, C.Hòa

11

YHCT 19

BH YHHĐ1

12

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

12

YHCT 19 LHT

1

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

13

DS 9A LHT

Tin học (Thực hành)

1

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

14

DS 9B LHT

QLD

4

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

15

HS31

ĐDCĐ

5

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

16

YHDP 7

Dinh dưỡng TC

1

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

17

YHDP 8

BH Ngoại khoa

1

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

18

YHDP 8

BH Nội khoa

1

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

19

ĐD31

NN-ĐDNĐD

5

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

20

CĐ ĐD9A

Quản lý ĐD

1

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

21

CĐ ĐD 9C

1

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

22

CĐ ĐD 9D

9

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

23

CĐ ĐD 9E

1

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

24

CĐ ĐD 9F

CSSK PN,BM & GĐ 1

1

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

25

CĐ XN 4B

Huyết học 2

1

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

26

CĐ XN 4A

Độc chất lâm sàng

1

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

27

CĐ XN 4A

KTCĐ sinh học PT

1

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

28

CĐ XN 5

Những NLCB 2

2

 

Thứ Hai

04/10/2017

 

 

29

YHDP 8

GPSL

1

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

GĐ12:10HS

C.Lan, C.Ninh

30

YHCT 19

3

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

31

ĐD31

6

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

32

CĐĐD10A

SK-NC SKHVCN

1

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

GĐ13:36HS

P.Đào tạo,
C. Nhật

33

CĐĐD10B

2

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

34

CĐĐD10C

1

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

35

CĐĐD10B

CSSKNL Bệnh nội khoa

1

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

36

DS 9B LHT

HD - DL 2

2

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

37

KTXN 9

KST-ĐB-Nấm2

6

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

38

ĐD30

CSSKPN,BM & GĐ

7

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

39

YHDP 7

Ngoại ngữ1

3

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

40

DS 21B

7

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

41

DS 21 LHT

2

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

42

HS31

Ngoại ngữ 2

2

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

43

HS31

ĐDTN và BCK

2

 

Thứ Ba

04/11/2017

 

 

44

DS 9A LHT

Bào chế 1

1

 

Thứ Tư

04/12/2017

 

 

GĐ13:48HS

P.Đào tạo,
T.Thi, C.Minh
(K.Dược)

45

DS 9B LHT

1

 

Thứ Tư

04/12/2017

 

 

46

ĐD30

SKMTVS NCSK & HVCN

1

 

Thứ Tư

04/12/2017

 

 

47

ĐD31

Dược lý

4

 

Thứ Tư

04/12/2017

 

 

48

YHCT 19

9

 

Thứ Tư

04/12/2017

 

 

49

DS 21A

Dược liệu 1

8

 

Thứ Tư

04/12/2017

 

 

50

DS 21B

11

 

Thứ Tư

04/12/2017

 

 

51

DS 21 LHT

Thực vật

1

 

Thứ Tư

04/12/2017

 

 

52

YHDP 7

Bệnh TN-XH

11

 

Thứ Tư

04/12/2017

 

 

53

YHDP 6

Sức khoẻ HV

1

 

Thứ Tư

04/12/2017

 

 

54

ĐD31

Chính trị

4

 

Thứ Năm

13/04/2017

 

 

GĐ18:23HS

P.Đào tạo,
 C.Hải Anh

55

YHCT 19

4

 

Thứ Năm

13/04/2017

 

 

56

DS 21B

6

 

Thứ Năm

13/04/2017

 

 

57

ĐD31

Pháp luật

2

 

Thứ Năm

13/04/2017

 

 

58

YHCT 19

1

 

Thứ Năm

13/04/2017

 

 

59

YHCT 19 LHT

1

 

Thứ Năm

13/04/2017

 

 

60

ĐD31

ĐDCS1

1

 

Thứ Năm

13/04/2017

 

 

61

KTXN 9

XN Hóa sinh 2

4

 

Thứ Năm

13/04/2017

 

 

62

YHDP 8

VS - KST

8

 

Thứ Sáu

14/04/2017

 

 

GĐ13:77HS

P.Đào tạo, T.Lực, C.Cẩm,
T.Hùng,

63

YHCT 19

13

 

Thứ Sáu

14/04/2017

 

 

64

ĐD31

31

 

Thứ Sáu

14/04/2017

 

 

65

DS 21A

Hóa phân tích 1

5

 

Thứ Sáu

14/04/2017

 

 

66

DS 21B

12

 

Thứ Sáu

14/04/2017

 

 

67

DS 21B

Viết & ĐTT

1

 

Thứ Sáu

14/04/2017

 

 

68

YHDP 7

Y tế cộng đồng

2

 

Thứ Sáu

14/04/2017

 

 

69

YHDP 7

VSPB

1

 

Thứ Sáu

14/04/2017

 

 

70

DS 9A LHT

KN thuốc

3

 

Thứ Sáu

14/04/2017

 

 

71

DS 9B LHT

1

 

Thứ Sáu

14/04/2017

 

 

72

YHCT 19

LLCB YHCT

6

 

Thứ Bảy

 

 

15/04/2017

P.Đào tạo

 

  -    Các môn thi vấn đáp, Thực hành, OSPE khoa tự tổ chức và chuyển kế hoạch về phòng Đào tạo
 trước ngày thi 01 tuần.

 -    Các khoa chuyển đề thi về phòng Đào tạo trước ngày thi 01 ngày.

Lịch thi lại Giáo dục thể chất: lúc 14g00 ngày thứ 4 - 12/4/2016 (liên hệ Thầy Trang - Phụ trách bộ môn GDTC-QP)


 ♦Các tin liên quan

Danh sách học lại năm học 2017-2018 (đợt 10), Đối tượng: TCCN, TCCN (Lê Hữu Trác)

(20/04/2018)

Điểm thi lại học kỳ II năm học 2017-2018 (đợt 9), Đối tượng: TCCN, TCCN (Lê Hữu Trác)

(20/04/2018)

Điểm tổng kết toàn khóa học phần Y sỹ và phần Chuyên ngành, Đối tượng: YS Y học dự phòng 7

(17/04/2018)
Lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018, Đối tượng: DSTC VLVH 18 (16/04/2018)

Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web