banner
Thứ Hai, ngày 25 tháng 06 năm 2018 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
▪ Tin tức-sự kiện
▪ Giáo dục đào tạo
▪ Tổ chức - Đoàn thể
▪ NCKH và Quan hệ quốc tế
▪ Học sinh - Sinh viên
▪ Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
173239
Số đang truy cập
51

Học sinh - Sinh viên

 

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 KHỐI CAO ĐẲNG (LẦN 2)

ĐỐI TƯỢNG: CĐĐD 9, CĐĐD 10, CĐXN5

Kính gửi: Các Khoa, Phòng

Stt

Lớp

Môn thi

CB CT

Hình Thức

Khoa

SL
SV

Ngày thi

Thời gian

GĐ thi

Thứ

Sáng
7h30

Chiều
14h00

1

CĐ ĐD9

CSSK NB cao tuổi

 

TL

Y

3

2

11/09/17

 

90 phút

HT2 (5)

2

CSSK bệnh chuyên khoa

 

TL

Y

2

2

11/09/17

 

90 phút

3

Phục hồi chức năng

 

TL

ĐD

3

3

12/09/17

 

90 phút

TT. Sinh (3)

4

CSSKNLB Nội khoa 2 (NC)

 

TL

Y

2

4

 

13/09/17

90 phút

P.ĐT (2)

5

CĐ XN5

Hóa sinh 1

 

TL

Y

1

2

11/09/17

 

90 phút

HT2 (12)

6

CĐ ĐD10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

TL

KHCB

3

2

11/09/17

 

90 phút

7

Y học cổ truyền

 

TN

Y

1

2

11/09/17

 

60 phút

8

Giao tiếp & Thực hành ĐD

 

TL

Y

1

2

11/09/17

 

90 phút

9

CSSK tâm thần

 

TL

Y

1

2

11/09/17

 

90 phút

10

Dịch tễ học

 

TN

Y

3

2

11/09/17

 

60 phút

11

Thực hành NCKH

 

TL

Y

2

2

11/09/17

 

90 phút

12

Anh văn chuyên ngành

 

TN

KHCB

7

3

12/09/17

 

60 phút

TT. Sinh (7)

13

Cấp cứu ban đầu

 

TH

 

1

 

11/09/17

 

 

TLS

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

Stt

Họ và tên

TT Hồ Chí Minh

Anh văn chuyên ngành

Y học cổ truyền

Giao tiếp và TH Điều dưỡng

CSSK tâm thần

Cấp cứu ban đầu

Thực hành NCKH

Dịch tể BTN

Hóa sinh 1

Lớp

3

4

2

3

2

2

 

 

 

 

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2

1

Phạm Thị Linh

Chi

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10A

2

Nguyễn Huy

Hoàng

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10A

3

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10A

4

Nguyễn Thị Thu

Thùy

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10A

5

Trần Thị Yến

Trinh

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10A

6

Trần Thị Tiểu

Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

10A

7

Trương Thị Hoài

Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

10A

6

Lê Trương Mỹ

Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

10B

7

Hoàng Thị Minh

Ngọc

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10B

8

Phạm Thị

Oanh

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10B

9

Hoàng Quốc

Tuấn

3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10B

10

Trần Thị Ngọc

Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

10B

11

Trần Thị Thu

Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

10C

12

Hoàng

Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

10C

13

H Ngim

Êban

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10C

14

Hoàng

Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10C

15

Lê Quang

Trung

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10C

16

Nguyễn Thị Mỹ

Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10C

17

Bùi Văn

Đàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

XN5

Số SV

3

7

1

1

1

1

2

3

1

 

 

Stt

Họ và tên

CSSK NB Cao tuổi

Phục hồi chức năng

CSSK NLB Nội khoa 2 (NC)

CSSK NL Bệnh CK

Lớp

2

2

2

4

L1

L2

L1

L2