banner
Thứ Ba, ngày 25 tháng 09 năm 2018 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
▪ Tin tức-sự kiện
▪ Giáo dục đào tạo
▪ Tổ chức - Đoàn thể
▪ NCKH và Quan hệ quốc tế
▪ Học sinh - Sinh viên
▪ Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
324117
Số đang truy cập
17

Học sinh - Sinh viên

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN HSSV TIÊU BIỂU
NHẬN KHEN THƯỞNG TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

I.

TẬP THỂ LỚP HSSV

Stt

Tập thể lớp HSSV

Danh hiệu thi đua

Ghi chú

1

Cao đẳng dược sĩ 5B

TẬP THỂ LỚP HSSV XUẤT SẮC

 

2

Cao đẳng Hộ sinh 5

TẬP THỂ LỚP HSSV XUẤT SẮC

 

3

Cao đẳng Điều dưỡng 10A

TẬP THỂ LỚP HSSV TIÊN TIẾN

 

4

Cao đẳng Điều dưỡng 10B

TẬP THỂ LỚP HSSV TIÊN TIẾN

 

5

Cao đẳng Điều dưỡng 10C

TẬP THỂ LỚP HSSV TIÊN TIẾN

 

6

Cao đẳng Điều dưỡng 11A

TẬP THỂ LỚP HSSV TIÊN TIẾN

 

7

Y sĩ Y học dự phòng 7

TẬP THỂ LỚP HSSV TIÊN TIẾN

 

II.

CÁ NHÂN HSSV TIÊU BIỂU

Stt

Mã HSSV

Họ và tên

Kết quả học tập
năm học 2016-2017

Lớp

Ghi chú

Điểm TK

Xếp loại

1

151040060

Lê Thị Phương

Thảo

3.82

Xuất sắc

Cao đẳng Dược sĩ 5A

 

2

151040058

Đặnh Thị Thu

Thắm

3.79

Xuất sắc

Cao đẳng Dược sĩ 5A

 

3

151040020

Nguyễn Thị Thu

Hiền

3.76

Xuất sắc

Cao đẳng Dược sĩ 5A

 

4

151040045

Hoàng Thị Nhật

Nguyệt

3.76

Xuất sắc

Cao đẳng Dược sĩ 5A

 

5

151040002

Lê Thị Mỹ

An

3.68

Xuất sắc

Cao đẳng Dược sĩ 5A

 

6

151040033

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

3.68

Xuất sắc

Cao đẳng Dược sĩ 5A

 

7

151040052

Nguyễn Thị Hoài

Phương

3.68

Xuất sắc

Cao đẳng Dược sĩ 5A

 

8

151020046

Hoàng Thị Thanh

Thúy

3.76

Xuất sắc

Cao đẳng Hộ sinh 5

 

9

151020044

Nguyễn Thị

Thúy

3.68

Xuất sắc

Cao đẳng Hộ sinh 5

 

10

151030005

Lê Thị Thùy

Dương

9.11

Xuất sắc

Cao đẳng Xét nghiệm 5

 

11

151030047

Phạm Thị

Trang

8.92

Giỏi

Cao đẳng Xét nghiệm 5

 

12

151010022

Nguyễn Thị Thanh

Lan

8.53

Giỏi

Cao đẳng Điều dưỡng 10A

 

13

151010098

Trần Thị Phương

Nhi

8.96

Giỏi

Cao đẳng Điều dưỡng 10B

 

14

151010094

Trịnh Như

Ngọc

8.51

Giỏi

Cao đẳng Điều dưỡng 10B

 

15

151010123

Nguyễn Thị Thùy

Trinh

8.51

Giỏi

Cao đẳng Điều dưỡng 10B

 

16

131010135

Hồ Thị Bảo

Nhi

8.64

Giỏi

Cao đẳng Điều dưỡng 10C

 

17

151010168

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

8.64

Giỏi

Cao đẳng Điều dưỡng 10C

 

18

151010136

Lê Đình Nhật

Anh

8.51

Giỏi

Cao đẳng Điều dưỡng 10C

 

19

161010065

Lê Thị Anh

Thi

3.44

Giỏi

Cao đẳng Điều dưỡng 11A

 

20

161010095

Trần Thị Xuân

Biển

3.51

Giỏi

Cao đẳng Điều dưỡng 11B

 

21

161010091

Lê Thị Phương

Anh

3.44

Giỏi

Cao đẳng Điều dưỡng 11B

 

22

161010153

Lê Thị

Rin

3.23

Giỏi

Cao đẳng Điều dưỡng 11B

 

23

161010250

Phạm Tuấn

Thảo

3.28

Giỏi

Cao đẳng Điều dưỡng 11C

 

24

161010259

Nguyễn Thị Hồng

Vân

3.23

Giỏi

Cao đẳng Điều dưỡng 11C

 

25

151040195

Tôn Nữ Thị

Thủy

3.53

Giỏi

Cao đẳng Dược sĩ 6A

 

26

161040015

Nguyễn Thị

Hạnh

3.51

Giỏi

Cao đẳng Dược sĩ 6A

 

27

161040088

Nguyễn Thị

Trinh

3.30

Giỏi

Cao đẳng Dược sĩ 6A

 

28

161040132

Võ Thị

Minh

3.51

Giỏi

Cao đẳng Dược sĩ 6B

 

29

161040127

Đinh Thị

Lan

3.38

Giỏi

Cao đẳng Dược sĩ 6B

 

30

161040153

Lê Thị Ngọc

Quí

3.35

Giỏi

Cao đẳng Dược sĩ 6B

 

31

161020010

Trương Thị

Hưng

3.41

Giỏi

Cao đẳng Hộ sinh 6

 

32

161020007

Nguyễn Thị

Hiền

3.35

Giỏi

Cao đẳng Hộ sinh 6

 

33

161030024

Nguyễn Thị Huyền

Linh

3.32

Giỏi

Cao đẳng Xét nghiệm 6

 

34

161030028

Nguyễn Đăng

Mạnh

3.26

Giỏi

Cao đẳng Xét nghiệm 6

 

35

160040057

Nguyễn Thị Tuyết

Trâm

8.10

Giỏi

Điều dưỡng trung cấp 31

 

36

160030008

Nguyễn Cung Phúc

Điền

8.29

Giỏi

Y sĩ Y học cổ truyền 19

 

37

150070005

Trần Hữu

Đức

8.30

Giỏi

Y sĩ Y học dự phòng 7

 

38

150070028

Hoàng Kiều

Oanh

8.30

Giỏi

Y sĩ Y học dự phòng 7

 

39

150070009

Hồ Thị

8.20

Giỏi

Y sĩ Y học dự phòng 7

 

PHÒNG QUẢN LÝ HSSV


 ♦Các tin liên quan
Danh sách dự thi tốt nghiệp 2018; Môn thi: Lý thuyết tổng hợp, Chính trị, Thực hành nghề nghiệp; Khối Trung cấp và Trung cấp Lê Hữu Trác. (05/09/2018)
Lịch thi lại các lớp cao đẳng liên thông khóa 1 - niên khóa 2016 - 2018 (có thay đổi) (07/09/2018)
Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp năm 2018; Môn thi: Lý thuyết tổng hợp, Thực hành nghề nghiệp; Đối tượng: CĐĐD 10ABC, CĐ XN 5 (04/09/2018)
Danh sách học sinh Trung cấp của trường Cao đẳng Y tế Huế được miễn thi chính trị kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa (23/08/2018)

Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web