banner
Thứ Hai, ngày 22 tháng 10 năm 2018 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
▪ Tin tức-sự kiện
▪ Giáo dục đào tạo
▪ Tổ chức - Đoàn thể
▪ NCKH và Quan hệ quốc tế
▪ Học sinh - Sinh viên
▪ Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
364713
Số đang truy cập
5

Văn bản

Danh sách thí sinh dự thi theo xuất thi, kỳ thi đợt 1 năm 2018

Thí sinh đến địa điểm thi nếu không tìm được phòng thi liên hệ số điện thoại: 0905204540 (gặp Thầy Quát)

Phòng thi số 1 (Tên phòng K1.01 - Tầng 1) - Xuất thi 7g30 ngày 27/01/2018

SBD

Họ và đệm

Tên

Ngày sinh

Lớp

TCB01

151040001

Bùi Thị Mỹ

An

12/11/97

CĐDS 5A

TCB02

151040002

Lê Thị Mỹ

An

18/06/97

CĐDS 5A

TCB03

151040003

Lê Thị Trâm

Anh

26/07/97

CĐDS 5A

TCB04

151040005

Dương Thị

Cúc

22/01/97

CĐDS 5A

TCB05

151040007

Phạm Thị Hồng

Diệu

16/07/96

CĐDS 5A

TCB06

151040009

Trần Thị Thùy

Dương

28/07/97

CĐDS 5A

TCB07

151040012

Nguyễn Thị

16/02/97

CĐDS 5A

TCB08

151040014

Phan Thị Ngọc

29/09/97

CĐDS 5A

TCB09

151040013

Trần Thị

19/12/96

CĐDS 5A

TCB10

151040018

Phạm Thị

Hạnh

03/01/97

CĐDS 5A

TCB11

151040019

Phan Thị Mỹ

Hạnh

06/06/97

CĐDS 5A

TCB12

151040020

Nguyễn Thị Thu

Hiền

28/10/95

CĐDS 5A

TCB13

151040024

Nguyễn

Hoàng

27/02/97

CĐDS 5A

TCB14

151040027

Đào Thị Khánh

Huyền

07/11/1995

CĐDS 5A

TCB15

151040026

Nguyễn Thị

Huyền

10/03/97

CĐDS 5A

TCB16

151040025

Trần Thị

Huyền

05/05/96

CĐDS 5A

TCB17

151040028

Lê Thị Minh

Khánh

14/08/1993

CĐDS 5A

TCB18

151040031

Hoàng Thị

Lan

20/10/97

CĐDS 5A

TCB19

151040030

Võ Thị Hoàng

Lan

05/10/97

CĐDS 5A

TCB20

151040039

Lê Thị Trà

My

22/07/97

CĐDS 5A

TCB21

151040042

Trần Thị

Ngân

28/06/97

CĐDS 5A

TCB22

151040043

Cao Thị Bích

Ngọc

30/09/96

CĐDS 5A

TCB23

151040055

Nguyễn Hồng

Sơn

08/02/97

CĐDS 5A

TCB24

151040056

Lê Văn

Sửu

20/09/97

CĐDS 5A

TCB25

151040066

Nguyễn Dương Thanh

Trí

15/09/97

CĐDS 5A

TCB26

161040016

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

09/06/98

CĐDS 6A

TCB27

161040019

Phạm Thị

Hiền

27/09/98

CĐDS 6A

TCB28

161040025

Nguyễn Thị Ái

Khuyên

11/10/98

CĐDS 6A

TCB29

161040035

Đồng Thị

Minh

14/03/98

CĐDS 6A

TCB30

161040053

Hồ Thị Minh

Oanh

14/10/98

CĐDS 6A

TCB31

161040054

Nguyễn Thị

Oanh

22/05/98

CĐDS 6A

TCB32

161040058

Nguyễn Văn

Quang

27/12/96

CĐDS 6A

TCB33

161040082

Mai Thị Thanh

Thủy

23/10/98

CĐDS 6A

TCB34

161040112

Nguyễn Thị

Hạnh

19/07/98

CĐDS 6B

TCB35

161040117

Trần Thị Thanh

Hoa

20/03/98

CĐDS 6B

TCB36

161040137

Trần Thị Thiên

Nga

14/09/98

CĐDS 6B

TCB37

161040141

Cao Thị

Nhàn

10/06/98

CĐDS 6B

TCB38

161040158

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

20/02/97

CĐDS 6B

TCB39

161040164

Lê Thị Ngọc

Thúy

15/02/98

CĐDS 6B

TCB40

161040166

Nguyễn Kim

Toàn

22/08/98

CĐDS 6B

TCB41

161040180

Hồ Thị Như

Ý

05/09/1998

CĐDS 6B

TCB42

161040234

Nguyễn Thị Ánh

Nguyệt

06/08/98

CĐDS 6C

TCB43

161040235

Nguyễn Thị Thu

Nguyệt

30/08/98

CĐDS 6C

TCB44

161040261

Nguyễn Thị

Thuận

24/04/97

CĐDS 6C

 

 

 

 

 

 

Phòng thi số 2 (Tên phòng B3.09 - Tầng 3) - Xuất thi 7g30 ngày 27/01/2018

SBD

Họ và đệm

Tên

Ngày sinh

Lớp

TCB45

171010017

Tô Vi

Hoa

06/08/98

CĐĐD 12A

TCB46

171010187

Vũ Thị Vân

Anh

16/03/99

CĐĐD 12D

TCB47

171010189

Ngô Thị

10/04/98

CĐĐD 12D

TCB48

171010191

Nguyễn Thị

Cúc

04/01/99

CĐĐD 12D

TCB49

171010192

Trần Văn

Đặng

09/10/99

CĐĐD 12D

TCB50

171010197

Đỗ Thị Mỹ

Hão

09/10/99

CĐĐD 12D

TCB51

171010198

Nguyễn Thị

Hậu

13/05/99

CĐĐD 12D

TCB52

171010199

Nguyễn Thị

Hiền

12/06/99

CĐĐD 12D

TCB53

171010202

Phan Thị

Hoài

21/11/97

CĐĐD 12D

TCB54

171010204

Trần Thị

Lan

22/08/99

CĐĐD 12D

TCB55

171010208

Lê Thị

Luật

01/04/99

CĐĐD 12D

TCB56

171010213

Trần Hoàng Thị Mỹ

Nguyệt

10/10/99

CĐĐD 12D

TCB57

171010214

Nguyễn Hoàng Phương

Nhi

02/09/98

CĐĐD 12D

TCB58

171010215

Nguyễn Thị Mỹ

Nhi

30/08/99

CĐĐD 12D

TCB59

171010217

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

08/10/99

CĐĐD 12D

TCB60

171010227

Huỳnh Thị Phương

Thảo

09/07/99

CĐĐD 12D

TCB61

171010228

Lê Thị Thanh

Thảo

04/09/99

CĐĐD 12D

TCB62

171010229

Nguyễn Khánh

Thiện

09/10/99

CĐĐD 12D

TCB63

171010234

Nguyễn Thị Huyền

Trang

04/11/99

CĐĐD 12D

TCB64

131010135

Hồ Thị Bảo

Nhi

02/09/95

CĐĐD10C

TCB65

161010217

Hồ Thị Thanh

Nga

12/09/97

CĐĐD11C

TCB66

151030035

Lê Duy

Phường

15/08/97

CĐXN 5

TCB67

161030003

Nguyễn Bảo

Châu

28/10/98

CĐXN 6

TCB68

161030021

H Phira Buôn

Krông

17/04/96

CĐXN 6

TCB69

161030023

Lê Thị

Liên

02/07/98

CĐXN 6

TCB70

161030034

Phạm Thị Hoài

Nhi

20/11/98

CĐXN 6

TCB71

161030040

Lương Thị

Tám

25/08/96

CĐXN 6

TCB72

161030045

Nguyễn Công

Thi

06/04/98

CĐXN 6

TCB73

161030052

Hán Xuân

Trí

22/10/96

CĐXN 6

TCB74

161030059

Nguyễn Thị Thanh

Tuyền

11/12/98

CĐXN 6

TCB75

161030061

Đoàn Minh

Vương

02/06/97

CĐXN 6

TCB76

171040036

Nguyễn Thành

Nhân

14/05/99

DS7A

Phòng thi số 1 (Tên phòng K1.01 - Tầng 1) - Xuất thi 7g30 ngày 28/01/2018

SBD

Họ và đệm

Tên

Ngày sinh

Lớp

TCB77

160060004

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

16/01/97

DSTC 21A

TCB78

160060006

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

28/10/98

DSTC 21A

TCB79

160060007

Nguyễn Thị

Chi

10/08/98

DSTC 21A

TCB80

160060008

Nguyễn Thị Kim

Chi

16/07/98

DSTC 21A

TCB81

160060010

Nguyễn Văn Tiến

Duẫn

10/05/98

DSTC 21A

TCB82

160060012

Võ Thị Hoài

Duyên

29/07/98

DSTC 21A

TCB83

160060013

Võ Đăng

Hải

09/03/98

DSTC 21A

TCB84

160060015

Trần Thị Mỹ

Hảo

14/09/98

DSTC 21A

TCB85

160060017

Đinh Trọng

Hùng

05/12/98

DSTC 21A

TCB86

160060018

Nguyễn Thị Ngọc

Hưng

10/01/1998

DSTC 21A

TCB87

160060019

Trương Minh Gia

Huy

21/04/98

DSTC 21A

TCB88

160060021

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

28/04/95

DSTC 21A

TCB89

160060020

Nguyễn Thị Xuân

Huyền

20/11/98

DSTC 21A

TCB90

160060138

Trần Thị Thu

Huyền

02/09/98

DSTC 21A

TCB91

160060022

Nguyễn Văn Viết

Khôi

19/05/98

DSTC 21A

TCB92

160060025

Nguyễn Thị Hoài

Linh

02/07/97

DSTC 21A

TCB93

160060027

Nguyễn Trà

My

18/02/98

DSTC 21A

TCB94

160060030

Trần Thị

Ngà

26/07/95

DSTC 21A

TCB95

160060032

Trần Thị Minh

Nguyệt

23/02/97

DSTC 21A

TCB96

160060033

Nguyễn Thị Hoàng

Nhi

23/06/98

DSTC 21A

TCB97

160060034

Trương Thị Thùy

Nhi

22/04/98

DSTC 21A

TCB98

160060036

Nguyễn Thị

Nhung