banner
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
▪ Tin tức-sự kiện
▪ Giáo dục đào tạo
▪ Tổ chức - Đoàn thể
▪ NCKH và Quan hệ quốc tế
▪ Học sinh - Sinh viên
▪ Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
437718
Số đang truy cập
34

Học sinh - Sinh viên

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thi và lịch thi các môn Lý luận Chính trị 

Căn cứ Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;

Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp Cao đẳng Điều dưỡng 10ABC và Cao đẳng Xét nghiệm Y học 5 về việc đăng ký, lịch thi các môn Lý luận Chính trị, cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký và dự thi:

Sinh viên thuộc các lớp Cao đẳng Điều dưỡng 10ABC và Cao đẳng Xét nghiệm Y học 5.

2. Môn thi:

Sinh viên chọn 1 trong 3 môn thi sau đây:

- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin;

- Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Thời gian đăng ký và hình thức nộp, thời gian thi:

- Sinh viên đăng ký môn thi tại Ban cán sự, lớp trưởng tập hợp danh sách và nộp theo mẫu đính kèm.

- Hạn cuối nộp về Phòng Đào tạo (bằng văn bản và file mềm): ngày 02/03/2017 tại ThS. Lê Ích Quát.

- Thời gian thi: ngày 12/5/2018 (thứ sáu - Tuần 36).

Lưu ý:

Điểm thi các môn Lý luận Chính trị là điều kiện để xét và công nhận tốt nghiệp (điểm thi đạt ≥ 5.0 mới được công nhận tốt nghiệp), không tính vào điểm trung bình chung học tập toàn khóa và xếp loại tốt nghiệp. Sinh viên không đạt trong kỳ thi lần 1 sẽ được tham dự kỳ thi lại (ngày thi cụ thể sẽ thông báo khi công bố kết quả thi).

                                                                                                         

 

Mẫu bảng đăng ký

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ MÔN THI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

LỚP:....................

 

STT

HỌ VÀ TÊN

MÔN THI

Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Đường lối cách mạng ĐCSVN

Tư tưởng

Hồ chí Minh

1

Nguyễn Văn

A

 

Chữ ký

 

2

Trần Văn

B

Chữ ký

 

 

3

Lê Thị

C

 

 

Chữ ký

Tổng cộng

?

?

?

Ghi chú: - Danh sách đăng ký phải được sắp xếp theo Alphabe.

 

                                                              Thừa Thiên Huế, ngày    tháng    năm 201

            Giáo viên chủ nhiệm                                              Lớp trưởng

 ♦Các tin liên quan
Kế hoạch thu học phí và Lịch thi các lớp liên thông khóa 2 và khóa 3 tuần 15 + 16 + 17 (12/12/2018)
Lịch thi lại lớp Cao đẳng liên thông khóa 1 - Hộ sinh và Điều dưỡng (09/11/2018)
Cập nhật ngày 29/10/2018_Lịch thi kết thúc học phần Đợt 1 (Tuần 9, 10) năm học 2018-2019; Đối tượng: Y sỹ văn bằng 2 (29/10/2018)
LỊCH THI ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 (Tuần 10); ĐỐI TƯỢNG: DƯỢC SỸ VỪA LÀM VỪA HỌC 18
(23/10/2018)

Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web