banner
Thứ Tư, ngày 20 tháng 02 năm 2019 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
▪ Tin tức-sự kiện
▪ Giáo dục đào tạo
▪ Tổ chức - Đoàn thể
▪ NCKH và Quan hệ quốc tế
▪ Học sinh - Sinh viên
▪ Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
515358
Số đang truy cập
16

Học sinh - Sinh viên

A. KHỐI CAO ĐẲNG

DANH SÁCH SINH VIÊN MIỄN, GiẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

1. MIỄN HỌC PHÍ:

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

HKTT

DÂN TỘC

CHẾ ĐỘ

LỚP

GHI CHÚ

1

MAI THỊ

LY

12/05/99

 Thừa Thiên Huế

Kinh

CTB 3/4 (42%)

CĐ ĐD 12A

Năm 1

2

PHAN THỊ

HOÀI

21/11/97

 Nghệ An

Kinh

CTB 4/4 (22%)

CĐ ĐD 12D

Năm 1

3

VÕ THỊ

16/05/98

 Thừa Thiên Huế

Kinh

CTB 2/4 (61%)

CĐ DS 7C

Năm 1

4

LƯU ÁNH

NGUYỆT

27/05/99

 Thừa Thiên Huế

Kinh

CTB 4/4 (25%)

CĐ DS 7C

Năm 1

5

CAO THỊ

OANH

14/07/99

 Quảng Bình

Kinh

CTB 4/4 (33%)

CĐ DS 7C

Năm 1

6

NGUYỄN THỊ TÚ

ANH

24/04/99

 Quảng Bình

Kinh

CTB 3/4 41%)

CĐ DS 7F

Năm 1

7

NGUYỄN THỊ NGỌC

HOÀN

24/04/97

 Quảng Bình

Kinh

CTB 1/4 (98%)

CĐ DS 7F

Năm 1

8

ĐẶNG THỊ KIM

LY

20/10/98

 Thừa Thiên Huế

Kinh

CTB 3/4 (51%)

CĐ DS 7F

Năm 1

9

NGUYỄN THỊ NGỌC

OÁNH

20/07/99

 Quảng Bình

Kinh

CBB(61%)

CĐ DS 7F

Năm 1

10

NGUYỄN ĐĂNG

TUẤN

16/09/98

 Quảng Bình

Kinh

CTB 4/4 (34%)

CĐ XN 7

Năm 1

11

VÕ ĐÌNH

LỢI

11/06/98

 Quảng Nam

Kinh

CTB 2/4(61%)

CĐ ĐD 11A

Năm 2

12

DƯƠNG THỊ

HƯỜNG

14/10/96

 Thừa Thiên Huế

Kinh

CTB 4/4 (31%)

CĐ DS 6A

Năm 2

13

ĐỖ THỊ

NGA

26/08/98

 Thừa Thiên Huế

Kinh

CTB 81%

CĐ DS 6B

Năm 2

14

ĐINH THỊ HẢI

LONG

24/02/98

 Thừa Thiên Huế

Kinh

CTB 4/4 (26%)

CĐ DS 6C

Năm 2

15

TRẦN THỊ

XUYÊN

03/06/98

 Bình Định

Kinh

HCS NTB

CĐ HS 6

Năm 2

16

LÊ THỊ MINH

THÙY

30/04/96

 Quảng Trị

Kinh

CTB 4/4

CĐ ĐD 10C

Năm 3

17

CAO THỊ HỒNG

HẠNH

24/04/97

 Quảng Nam

Kinh

CTB 4/4

CĐ DS 5A

Năm 3

18

ĐẶNG THỊ THU

THẮM

03/10/97

 Thừa Thiên Huế

Kinh

Con NCĐHH 41%

CĐ DS 5A

Năm 3

19

NGUYỄN THỊ HOÀI

PHƯƠNG

16/10/97

 Quảng Bình

Kinh

CTB 4/4 (27%)

CĐ HS 5

Năm 3

2. GIẢM 70% HỌC PHÍ:

1

RƠ Ô

H'LINH

20/09/98

 Gia Lai

Jarai

Xã ĐBKK (2405)

CĐ DS 7C

Năm 1

2

KSOR

NHIÊN

08/01/97

 Gia Lai

Jarai

Xã ĐBKK (2405)

CĐ DS 7F

Năm 1

3

VŨ VĂN

IẾP

17/02/99

 Thừa Thiên Huế

Tà Ôi

Xã ĐBKK (2405)

CĐ XN 7

Năm 1

4

A LÊ TRƯỜNG

VĂN

01/07/99

 Kon Tum

Ba Na

Thôn ĐBKK (582)

CĐ XN 7

Năm 1

5

NÔNG THỊ

HỒNG

16/04/96

 Đắk Lắk

Nùng

Xã ĐBKK (2405)

CĐ ĐD 11C

Năm 2

6

BẾ THỊ PHƯƠNG

CHÂM

09/03/97

 Đắk Lắk

Nùng

Thôn ĐBKK (582)

CĐ ĐD 11C

Năm 2

7

MÃ THỊ

THỦY

13/02/97

 Đắk Nông

Nùng

Xã ĐBKK (2405)

CĐ DS 6A

Năm 2

8

H'

CÚC

10/08/95

 Đắk Nông

M - Nông

Xã ĐBKK (2405)

CĐXN 6

Năm 2

9

HỨA THỊ

HỒNG

17/10/98

 Gia Lai

Nùng

Thôn ĐBKK (582)

CĐ HS 6

Năm 2

10

NAY

H' TÚI

27/07/95

 Gia Lai

Jarai

Xã ĐBKK (2405)

CĐ DS 5B

Năm 3

11

KSOR

H'UYÊN

06/05/95

 Gia Lai

Ja rai

Xã ĐBKK (2405)

CĐ DS 5C

Năm 3

12

VI THỊ KIM

THOA

22/02/97

 Gia Lai

Tày

Xã ĐBKK (2405)

CĐ DS 5C

Năm 3

13

KPĂ

LÊN

10/04/96

 Gia Lai

Jarai

Xã ĐBKK (2405)

CĐ XN 5

Năm 3

14

HOÀNG THỊ

ĐIỆP

13/09/96

 Đắk Lắk

Nùng

Xã ĐBKK (2405)

CĐ HS 5

Năm 3

3. GIẢM 50% HỌC PHÍ:

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

HKTT

DÂN TỘC

CHẾ ĐỘ

LỚP

GHI CHÚ

1

LÊ THỊ THÙY

DƯƠNG

01/06/93

 Khánh Hòa

Kinh

BỐ TNLĐ 53%

CĐ XN 5

NĂM 2

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO 
ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ HỌC KỲ IINĂM HỌC 2017 - 2018 (TỪ 01/2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

HKTT

DÂN TỘC

CHẾ ĐỘ

LỚP

GHI CHÚ

1

HỒ THỊ

TIN

14/11/99

 Thừa Thiên Huế

Ka tu

HCN 2018

CĐ ĐD 12B

Năm 1

2

H LOM BUÔN

12/09/99

 Đắk Lắk

Ê đê

HCN 2018

CĐ ĐD 12B

Năm 1

3

H NIA

AYŨN

15/03/98

 Đắk Lắk

Ê đê

HCN 2018

CĐ ĐD 12D

Năm 1

4

H UÊN

K BUÔR

15/06/98

 Đắk Lắk

Ê đê

HCN 2018

CĐ DS 7E

Năm 1

5

HOÀNG THỊ

TUYẾT

23/09/98

 Đắk Lắk

Nùng

HCN 2018

CĐ DS 7G

Năm 1

6

Y

THỔ

05/12/99

 Kon Tum

Jẻ

HN 2018

CĐ DS 7G

Năm 1

7

HỒ THỊ

ĐOAN

01/06/96

 Quảng Trị

Pa Cô

HN 2018

CĐ DS 7H

Năm 1

8

VI THỊ NGỌC

QUÝ

06/05/98

 Nghệ An

Thái

HCN 2018

CĐ DS 7H

Năm 1

9

H'FIL

BYĂ

16/01/98

 Đắk Lắk

Ê đê

HCN 2018

CĐ ĐD 11A

Năm 2

10

VIÊN THỊ

05/03/98

 Thừa Thiên Huế

Tà ôi

HN 2018

CĐ ĐD 11A

Năm 2

11

KPĂ H'

PHƯƠNG

09/10/98

 Gia Lai

Ja rai

HCN 2018

CĐ ĐD 11A

Năm 2

12

ÂM THỊ

A LƯ

04/05/98

 Thừa Thiên Huế

Pa Cô

HCN 2018

CĐ ĐD 11B

Năm 2

13

NÔNG THỊ TRÀ

VINH

05/05/98

 Đắk Nông

Tày

HN 2018

CĐ ĐD 11B

Năm 2

14

KSƠR

H' MÉT

20/10/97

 Đắk Lắk

Ê đê

HCN 2018

CĐ ĐD 11C

Năm 2

15

TRẦN THỊ THÙY

LINH

17/10/98

 Đắk Nông

Tày

HCN 2018

CĐ ĐD 11C

Năm 2

16

CẦM NGỌC

LƯỢNG

21/10/96

 Đắk Lắk

Nùng

HCN 2018

CĐ DS 6B

Năm 2

17

KSOR

H' LIM

28/02/97

 Gia Lai

Jrai

HCN 2018

CĐ XN 6

Năm 2

18

HỨA THỊ

TÂM

04/03/98

 Gia Lai

Nùng

HCN 2018

CĐ XN 6

Năm 2

19

ĐOÀN VINH

QUANG

01/01/93

 Nghệ An

Thổ

HN 2018

CĐ DS 5C

Năm 3

 

B. KHỐI TRUNG CẤP

DANH SÁCH HỌC SINH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

1. MIỄN HỌC PHÍ:

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

HKTT

DÂN TỘC

CHẾ ĐỘ

LỚP

GHI CHÚ

1

NGUYỄN THỊ

HIỀN

20/12/91

 Thừa Thiên Huế

Kinh

CTB 4/4 (29%)

YHCT 20

Năm 1

2

NGUYỄN THỊ VIỆT

HỒNG

08/03/76

 Thừa Thiên Huế

Kinh

CTB 4/4 (23%)

DS 21B

Năm 2

2. GIẢM 70% HỌC PHÍ:

1

Y

QUYẾT

13/01/97

 Kon Tum

Xê đăng

Vùng ĐBKK (2405)

YHCT 19

Năm 2

2

 

PHÂN

01/03/98

 Gia lai

Ba Na

Vùng ĐBKK (2405)

YHCT 19

Năm 2

DANH SÁCH HỌC SINH LÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO 
ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ HỌC KỲ IINĂM HỌC 2017 - 2018(TỪ 01/2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

HKTT

DÂN TỘC

CHẾ ĐỘ

LỚP

GHI CHÚ

1

TRẦN THỊ PHƯƠNG

HOÀI

13/06/98

 Đắk Lắk

Tày

HN 2018

ĐD TC 31

Năm 2

Ghi chú:

1. Danh sách Học sinh, sinh viên(HSSV) được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018; HSSV mới bổ sung hồ sơ trong học kỳ II đến phòng QLHSSV cung cấp số tài khoản Vietinbank và số CMND.

2. HSSV nào có thắc mắc xin liên hệ phòng QLHSSV để được giải quyết, hạn cuối 15/6/2018.


 ♦Các tin liên quan
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Tuần 25-26), Đối tượng: YS CN YHDP 8 (12/02/2019)
Lịch thi học kỳ đợt 3 lớp Dược sỹ trung cấp vừa làm vừa học 18 (28/01/2019)
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN - ĐƯỢC XÉT HỖ TRỢ TẾT NGUYÊN ĐÁN - KỶ HỢI 2019

(22/01/2019)
Lịch thi và danh sách dự thi lớp liên thông 2 và 3 (19/01/2019)

Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web