banner
Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2019 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
▪ Tin tức-sự kiện
▪ Giáo dục đào tạo
▪ Tổ chức - Đoàn thể
▪ NCKH và Quan hệ quốc tế
▪ Học sinh - Sinh viên
▪ Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
630791
Số đang truy cập
21

Trung tâm

DANH SÁCH SỐ BÁO DANH TẠI PHÒNG THI
KỲ THI SÁCH HẠCH CHUẨN ĐẦU RA ANH VĂN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

ĐỀ NGHỊ THÍ SINH CÓ MẶT LÚC 7G00 ĐỂ LÀM THỦ TỤC DỰ THI

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

LỚP

Phòng thi

1

AV001

Dương Ngọc Diệu

Trang

06/12/1997

Thừa Thiên Huế

CĐĐD 10A

GĐ 13

2

AV002

Dương Thế

Khanh

21/08/1998

Thừa Thiên Huế

ĐD 31

GĐ 13

3

AV003

Nguyễn Thị Như

Sang

18/03/1997

Thừa Thiên Huế

ĐD 31

GĐ 13

4

AV004

Nguyễn Hữu

Tâm

13/09/1991

Thừa Thiên Huế

ĐD 31

GĐ 13

5

AV005

Nguyễn Thị Ngọc

Hưng

10/01/1998

Thừa Thiên Huế

DSTC 21A

GĐ 13

6

AV006

Trương Thị Ý

Nhi

05/06/1998

Thừa Thiên Huế

DSTC 21A

GĐ 13

7

AV007

Hoàng Thị

Thanh

02/11/1998

Thừa Thiên Huế

DSTC 21A

GĐ 13

8

AV008

Nguyễn Phạm Tố

Trinh

30/11/1997

Thừa Thiên Huế

DSTC 21A

GĐ 13

9

AV009