banner
Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
▪ Tin tức-sự kiện
▪ Giáo dục đào tạo
▪ Tổ chức - Đoàn thể
▪ NCKH và Quan hệ quốc tế
▪ Học sinh - Sinh viên
▪ Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
172719
Số đang truy cập
15

Học sinh - Sinh viên

DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018  - 2019

A. KHỐI NĂM I

TT

Mã HSSV

Họ và tên

Học kỳ I

Khối/lớp

XẾP LOẠI HB

Học tập

Rèn luyện

Số tín chỉ

Hệ 4

Hệ 10

TK

Xếp loại

TK

Xếp loại

TK

Xếp loại

1

181010024

Nguyễn Thị Hồng

Liên

3.80

XS

8.56

 

93

XS

15

Điều dưỡng 13A

Xuất sắc

2

181010041

Đào Thị Quỳnh

Như

3.47

G

8.27

 

95

XS

15

Điều dưỡng 13A

Giỏi

3

181010178

Lê Thị Quỳnh

Như

3.40

G

8.31

 

95

XS

15

Điều dưỡng 13C

Giỏi

4

181010224

Nguyễn Thị

Hằng

3.40

G

8.30

 

83

T

15

Điều dưỡng 13B

Giỏi

5

181010072

Phạm Huỳnh Diệu

Ái

3.40

G

8.26

 

81

T

15

Điều dưỡng 13B

Giỏi

Tiêu chí xét: Xét điểm Học tập: Hệ 4: > 3,40 - Rèn luyện: > Tốt
Sinh viên có thắc mắc xin liên hệ phòng QLHSSV để được giải quyết, trước ngày 27/5/2019

TT

Mã HSSV

Họ và tên

Học kỳ I

Khối/lớp

XẾP LOẠI HB

Học tập

Rèn luyện

Số tín chỉ

Hệ 4

Hệ 10

TK

Xếp loại

TK

Xếp loại

TK

Xếp loại

1

181040229

Huỳnh Quang Anh

Dũng

3.73

XS

8.76

 

97

XS

15

Dược sĩ 8E

Xuất sắc

2

181040151

Nguyễn Thị Phương

Thảo

4.00

XS

9.10

 

87

T

15

Dược sĩ  8C

Giỏi

3

181040239

Nguyễn Thị Kiều

My

4.00

XS

9.08

 

88

T

15

Dược sĩ  8E

Giỏi

4

181040221

Lê Huỳnh Minh

Anh

4.00

XS

8.92

 

86

T

15

Dược sĩ  8E

Giỏi

5

181040121

Lê Thị

Hiếu

3.87

XS

8.73

 

86

T

15

Dược sĩ  8C

Giỏi

6

181040157

Nguyễn Thị Ngọc

Trâm

3.80

XS

9.11

 

88

T

15

Dược sĩ  8C

Giỏi

7

181040124

Nguyễn Thị Thu

Huệ

3.80

XS

8.77

 

86

T

15

Dược sĩ  8C

Giỏi

8

181040285

Nguyễn Thị

3.67

XS

8.40

 

86

T

15

Dược sĩ  8F

Giỏi

9

181040248

Nguyễn Thị Mỹ

Phương

3.53

G

8.35

 

88

T

15

Dược sĩ  8E

Giỏi

10

181040231

Phạm Thị Thanh

Hằng

3.53

G

8.31

 

84

T

15

Dược sĩ 8E

Giỏi

11

181040271

Phạm Thị Thanh

Vân

3.53

G

8.25

 

86

T

15

Dược sĩ 8E

Giỏi

12

181040013

Phạm Thị Thanh

Hải

3.47

G

8.27

 

85

T

15

Dược sĩ 8A

Giỏi

13

181040323

Nguyễn Thị Thanh

Ngân

3.40

G

8.27

 

86

T

15

Dược sĩ 8C

Giỏi

Tiêu chí xét: Xét điểm Học tập: Hệ 4: > 3,40 - Rèn luyện: > Tốt
Sinh viên có thắc mắc xin liên hệ phòng QLHSSV để được giải quyết, trước ngày 27/5/2019

TT

Mã HSSV

Họ và tên

Học kỳ I

Khối/lớp

XẾP LOẠI HB

Học tập

Rèn luyện

Số tín chỉ

Hệ 4

Hệ 10

TK

Xếp loại

TK

Xếp loại

TK

Xếp loại

1

181030028

Nguyễn Thị Hoài

Thu

3.33

G

8.10

 

85

T

15

Xét nghiệm 8

Giỏi

Tiêu chí xét: Xét điểm Học tập: Hệ 4: > 3,33 - Rèn luyện: > Tốt
Sinh viên có thắc mắc xin liên hệ phòng QLHSSV để được giải quyết, trước ngày 27/5/2019

B. KHỐI NĂM II

TT

Mã HSSV

Họ và tên

Học kỳ I

Khối/lớp

XẾP LOẠI HB

Học tập

Rèn luyện

Số tín chỉ

Hệ 4

Hệ 10

TK

Xếp loại

TK

Xếp loại

TK

Xếp loại

1

171010245

Võ Thị Ngọc

Ánh

3.73

XS

8.74

 

96

XS

15

Điều dưỡng 12G

Xuất sắc

2

171010148

Đào Thị Mỹ

Linh

3.73

XS

8.65

 

90

XS

15

Điều dưỡng 12G

Xuất sắc

3

171010048

Trần Thị Lệ

Thủy

3.67

XS

8.79

 

95

XS

15

Điều dưỡng 12A

Xuất sắc

4

171010046

Ngô Thị Ngọc

Thu

3.67

XS

8.67

 

90

XS

15

Điều dưỡng 12A

Xuất sắc

5

171010026

Tưởng Thị

Liệu

3.67

XS

8.51

 

94

XS

15

Điều dưỡng 12A

Xuất sắc

6

171010364

Nguyễn Thị Hồng

Thái

3.53

G

8.68

 

85

T

15

Điều dưỡng 12A

Giỏi

7

171010152

Nguyễn Thị Giang

Nan