banner
Thứ Năm, ngày 21 tháng 09 năm 2023 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
▪ Tin tức-sự kiện
▪ Giáo dục đào tạo
▪ Tổ chức - Đoàn thể
▪ NCKH và Quan hệ quốc tế
▪ Học sinh - Sinh viên
▪ Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
30332
Số đang truy cập
12

Học sinh - Sinh viên

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN
NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019  - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 16 ngày 18 tháng 01 năm 2021)

TT

Mã HSSV

Họ và tên

Xếp loại
HB

LỚP

NĂM
THỨ

A. KHỐI ĐIỀU DƯỠNG NĂM I - II - III

1

191010102

Phan Thị Ngọc

Phú

Xuất sắc

Điều dưỡng 14C

Năm 1

2

191010050

Nguyễn Thị Thanh 

Hương

Xuất sắc

Điều dưỡng 14B

Năm 1

3

191010092

Trần Mai Ngọc

Huyền

Xuất sắc

Điều dưỡng 14C

Năm 1

4

191010187

Hầu Thị Thanh

Thủy

Giỏi

Điều dưỡng 14F

Năm 1

5

191010006

Lê Hà Mỹ

Duyên

Giỏi

Điều dưỡng 14F

Năm 1

6

191010149

Lê Thị Uyên

Thi

Giỏi

Điều dưỡng 14D

Năm 1

7

191010132

Cao Hoàng Diệu

Lam

Giỏi

Điều dưỡng 14D

Năm 1

8

191010147

Lê Thị Uyên

Thảo

Giỏi

Điều dưỡng 14D

Năm 1

9

191010051

Võ Thị

Hương

Giỏi

Điều dưỡng 14B

Năm 1

10

181010003

Lê Cát Hoàn

Châu

Xuất sắc

Điều dưỡng 13A1

Năm 2

11

181010032

Lê Thị Quỳnh

Nga

Xuất sắc

Điều dưỡng 13A2

Năm 2

12

181010069

Đoàn Thị Ánh

Tuyết

Xuất sắc

Điều dưỡng 13D2

Năm 2

13

181010024

Nguyễn Thị Hồng

Liên

Xuất sắc

Điều dưỡng 13A2

Năm 2

14

181010030

Trần Thị Hòa

Mỹ

Xuất sắc

Điều dưỡng 13A2

Năm 2

15

181010067

Nguyễn Thị Thùy

Trinh

Xuất sắc

Điều dưỡng 13D2

Năm 2

16

181010059

Lê Thị Mộng

Thùy

Giỏi

Điều dưỡng 13A1

Năm 2

17

181010072

Phạm Huỳnh Diệu

Ái

Giỏi

Điều dưỡng 13B2

Năm 2

18

171010136

Văn Thị Thúy

Hằng

Xuất sắc

Điều dưỡng 12C2

Năm 3

19

171010251

Phạm Thị Ngân

Xuất sắc

Điều dưỡng12E2

Năm 3

20

171010048

Trần Thị Lệ

Thủy

Xuất sắc

Điều dưỡng 12A1

Năm 3

21

171010147

Đinh Thị

Liễu

Xuất sắc

Điều dưỡng 12C2

Năm 3

22

171010245

Võ Thị Ngọc

Ánh

Xuất sắc

Điều dưỡng 12G1

Năm 3

23

171010067

Nguyễn Thị Hải

Xuất sắc

Điều dưỡng 12B2

Năm 3

24

171010012

Võ Thị Thu

Xuất sắc

Điều dưỡng 12A1

Năm 3

B. KHỐI DƯỢC SĨ NĂM I - II - III

1

191040026

Trần Thị Hồng

Nhung

Giỏi

Dược sĩ 9A

Năm 1

2

191040060

Lê Thị Kim

Quý

Giỏi

Dược sĩ 9B

Năm 1

3

191040177

Đặng Thị Phương

Oanh

Giỏi

Dược sĩ 9E

Năm 1

4

181040229

Huỳnh Quang Anh

Dũng

Xuất sắc

Dược sĩ 8D1

Năm 2

5

181040241

Lê Thị Thu

Nga

Xuất sắc

Dược sĩ 8B2

Năm 2

6

181040221

Lê Huỳnh Minh

Anh

Xuất sắc

Dược sĩ 8D1

Năm 2

7

181040239

Nguyễn Thị Kiều

My

Xuất sắc

Dược sĩ 8D1

Năm 2

8

181040151

Nguyễn Thị Phương

Thảo

Xuất sắc

Dược sĩ 8A2

Năm 2

9

181040123

Võ Thị Thanh

Hòa

Xuất sắc

Dược sĩ 8C1

Năm 2

10

181040083

Lê Thị Hà

Phương

Xuất sắc

Dược sĩ 8B1

Năm 2

11

181040319

Nguyễn Thị Kiều

Trinh

Xuất sắc

Dược sĩ 8D2

Năm 2

12

181040055

Trương Thị Thủy

Yến

Xuất sắc

Dược sĩ 8A1

Năm 2

13

181040262

Lê Thị Thanh

Thủy

Xuất sắc

Dược sĩ 8D1

Năm 2

14

181040285

Nguyễn Thị

Xuất sắc

Dược sĩ 8B2

Năm 2

15

181040096

Hoàng Trung

Thuần

Xuất sắc

Dược sĩ 8A2

Năm 2

16

171040036

Nguyễn Thành

Nhân

Xuất sắc

Dược sĩ 7A2

Năm 3

17

171040468

Hồ Thị Thu

Xuất sắc

Dược sĩ 7F1

Năm 3

18

171040045

Nguyễn Văn Nhật

Tân

Xuất sắc

Dược sĩ 7A1

Năm 3

19

171040043

Phan Thị

Quy

Xuất sắc

Dược sĩ 7A1

Năm 3

20

171040286

Trần Thị

Lĩnh

Xuất sắc

Dược sĩ 7E1

Năm 3

21

171040069

Nguyễn Thị Bích

Chi

Xuất sắc

Dược sĩ 7B1

Năm 3

22

171040195

Trần Thị

Xuân

Xuất sắc

Dược sĩ 7C1

Năm 3

23

171040196

Nguyễn Thị Hải

Yến

Xuất sắc

Dược sĩ 7C1

Năm 3

24

171040447

Đoàn Thị Vân

Trà

Xuất sắc

Dược sĩ 7F2

Năm 3

C. KHỐI XÉT NGHIỆM NĂM I - II - III

1

191030003

Huỳnh Văn Quốc

Công

Xuất sắc

Xét nghiệm 9

Năm 1

2

181030028

Nguyễn Thị Hoài

Thu

Giỏi

Xét nghiệm 8

Năm 2

3

171030049

Trần Thanh

Tiến

Xuất sắc

Xét nghiệm 7B

Năm 3

D. KHỐI HỘ SINH 7

1

171020007

Dương Thị Thu

Hiền

Xuất sắc

Hộ sinh 7

Năm 3

E. KHỐI YHCT NĂM I - II

1

190030003

Nguyễn Thị Ngọc

Liên

Giỏi

YHCT 22

Năm 1

2

180030006

Nguyễn Dương Nguyên

Minh

Xuất sắc

YHCT 21

Năm 2


 ♦Các tin liên quan
Danh sách HSSV được miễn học, miễn thi học phần Giáo dục Quốc phòng - An Ninh
(30/07/2021)
Thông báo về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số (27/07/2021)
Danh sách HSSV nhận học bổng khuyến khích học tập; Học kỳ 1 năm học 2020-2021 (23/07/2021)
Danh sách HSSV miễn học, miễn thi, bảo lưu điểm theo Quyết định số 93/QĐ-CĐYT ngày 26/04/2021; Đối tượng: HSSV toàn trường (27/04/2021)

Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web