banner
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
▪ Thành tựu, PT và Sứ mạng
▪ Sơ đồ tổ chức
▪ Cơ cấu tổ chức
▪ Đảng ủy
▪ Ban Giám hiệu
▪ Phòng ban trực thuộc
▪ Khoa trực thuộc
▪ Vị trí địa lý
▪ Nội quy nhà trường
▪ Cơ sở vật chất
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
93924
Số đang truy cập
13

 
Giới thiệu

1.     PHÒNG ĐÀO TẠO - CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

 

Trưởng phòng:

ThS.BS. Võ Thị Mai Thy

Phó Trưởng phòng:

ThS. Lê Ích Quát
ThS. Phan Thị Hoài Phương


 

Nhiệm vụ chính:

 - Giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, nội dung chương trình, chất lượng dạy và học theo quy chế đào tạo đã ban hành.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức quản lý công tác giảng dạy, quản lý học tập lý thuyết, quản lý học tập lâm sàng, tổ chức biên soạn giáo trình tài liệu, tổ chức tuyển sinh hàng năm cho khối Cao đẳng và Trung cấp theo quy chế, tổ chức quản lý và cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ khối Cao đẳng và Trung cấp theo quy chế.

- Tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong HS-SV.

- Theo dõi và nắm tình hình tư tưởng, thái độ chính trị HS-SV.

- Tổ chức học tập quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước,; các quy định, quy chế của ngành, nội quy của Nhà trường cho HSSV.

- Tiếp nhận và thực hiện chức năng quản lí đối với HS-SV; tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách, việc làm… liên quan đến HS-SV.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

          Trưởng phòng:
           Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Thế Lực
ThS. Lê Sỹ Nhân

 

 

Nhiệm vụ chính:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng các mặt công tác sau: chính trị tư tưởng, làm đầu mối trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến CBVC, lao động trong Trường; Quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBVC; Thực hiện các chế độ chính sách: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, BHXH, BHYT, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và các phụ cấp khác; Tổ chức, điều hành các hoạt động hành chính, phục vụ, khánh tiết, văn thư, lưu trữ trong nhà trường; Quản lý hồ sơ cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thống kế, báo cáo định kỳ và đột xuất; Thực hiện tốt công tác hành chính - văn thư - lưu trữ trong toàn Trường như bảo mật quản lý con dấu, phân bổ công văn, tài liệu, báo chí, thư từ; quản lý cán bộ của Trường đi công tác, học tập trong và ngoài nước.Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;Thực hiện công tác bảo vệ an toàn cơ quan, an ninh trật tự trong trường.

Các đơn vị trực thuộc:

1. Tổ Bảo vệ:

Tổ trưởng:                                    Võ Văn Bằng

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng:

 

Kế toán trưởng:

BS.CK1. Dương Minh Vân

CN. Nguyễn Thanh Sơn

ThS. Nguyễn Thị Minh Huế

CN. Lê Hoàng Bảo Ngân

Nhiệm vụ chính:

            Xây dựng kế hoạch thu - chi các nguồn tài chính, lập dự toán ngân sách theo đúng chế độ chính sách Nhà nước quy định; Lập báo cáo sổ sách, chứng từ, báo cáo quyết toán theo đúng nguyên tắc, thể lệ Tài chính quy định.

Tiến hành việc thu, chi, cấp phát và thanh toán kịp thời các khoản chi hoạt động của Nhà trường; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên.

Tổ chức, quản lý kho vật liệu, nhập kho những thiết bị tài sản và vật liệu phục vụ giảng dạy, phục vụ hoạt động của Nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý tài sản đồng thời bảo trì các thoại trang thiết bị khoa học - kỷ thuật.

- Đề xuất và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển và sử dụng tài sản, xây dựng và cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực nghiệm của nhà trường.

- Quản lý Khu Ký túc xá học sinh - sinh viên, bếp ăn tập thể tại trường và Y tế cơ quan.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, y tế vệ sinh môi trường, phòng bệnh...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ

VÀ KHẢO THÍ – KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

 

Trưởng phòng


TS. Nguyễn Văn Hoàng

Nhiệm vụ chính:

Tổ chức xây dựng và tổng hợp kế hoạch NCKH trong Nhà trường, theo dõi việc thực hiện tiến độ các công trình NCKH, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động NCKH của Nhà trường lên cấp trên; Tổ chức việc thực hiện Quy chế, chế độ NCKH thống nhất trong toàn trường.

Tổ chức đánh giá kết quả NCKH, kiến nghị khen thưởng các công trình, các đề tài NCKH xuất sắc.

Quản lý công tác hợp tác quốc tế, báo cáo đúng quy định Nhà nước.

            Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng theo quy chế

* Đơn vị trực thuộc:

Thư viện

Xây dựng kế hoạch tổ chức và thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo tốt cho việc nghiên cứu tài liệu, giáo trình phục vụ kịp thời và đầy đủ cho hoạt động dạy - học, NCKH của cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên; sưu tầm, đề xuất mua các loại sách báo, tạp chí, tài liệu trong, ngoài nước; tham mưu, đề xuất việc mua sắm trang thiết bị, nâng cấp cơ sở tiến tới xây dựng thư viện điện tử chuẩn theo quy định của Bộ GDĐT.

 

 


Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web