banner
Thứ Ba, ngày 22 tháng 09 năm 2020 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
▪ Thành tựu, PT và Sứ mạng
▪ Sơ đồ tổ chức
▪ Cơ cấu tổ chức
▪ Đảng ủy
▪ Ban Giám hiệu
▪ Phòng ban trực thuộc
▪ Khoa trực thuộc
▪ Vị trí địa lý
▪ Nội quy nhà trường
▪ Cơ sở vật chất
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
616551
Số đang truy cập
17

 
Giới thiệu

1. KHOA Y

 

Đội ngũ hiện có: 37  (TS: 01;   ThS: 17;  CKI: 03; ĐH: 15; CĐ: 01)

Trưởng khoa:                                ThS.BS. Lê Văn Trịnh

Phó trưởng khoa:                          ThS.BS. Huỳnh Anh Việt                    

Nhiệm vụ chính:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các lĩnh vực: Điều dưỡng - Phục hồi chức năng; Y học Cộng đồng; Sản, Nhi; Gây mê hồi sức; Xét nghiệm; Y học cổ truyền; Y học cơ sở; Nội, Ngoại, Truyền nhiễm.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, các dự án hợp tác, nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và y tế.

- Quản lý giảng viên, cán bộ và học sinh, sinh viên trong các bộ môn.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình.

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên thuộc khoa.

Thành tích nổi bật:

- 05 GV dạy giỏi cấp Quốc gia (01 giải Nhất, 01 giải Nhì; 02 giải Ba; 01 giải KK).

- Nhiều năm liền được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Các bộ môn trực thuộc:

1. Bộ môn Y học cơ sở:

           Trưởng bộ môn:                   ThS.BS. Huỳnh Anh Việt

2. Bộ môn Nội - Ngoại - Truyền nhiễm:

           Trưởng bộ môn:                   ThS.BS. Huỳnh Anh Việt

3. Bộ môn Sản - Nhi:

           Trưởng bộ môn:                   

           Phó Trưởng bộ môn:            

4. Bộ môn Y học cộng đồng:

           Trưởng bộ môn:                    ThS. Trần Thị Hạ Thi           

5. Bộ môn Y học cổ truyền:             

           Phó Trưởng bộ môn:            ThS. Võ Thị Mai Thy

6. Bộ môn Xét nghiệm:

                     Trưởng bộ môn:                   

2. KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Đội ngũ hiện có: 32 (ThS: 04;  CKI: 06; ĐH: 21; CĐ: 01)

Trưởng khoa:                              TS. Ngô Thị Khánh Trang

Nhiệm vụ chính:

- Quản lý giảng viên, cán bộ viên chức, người học thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học về Điều dưỡng cho các bậc học Cao đằng và Trung cấp chuyên nghiệp.

- Thực hiện công tác giảng dạy, xây dựng quy trình thực hành và bảng kiểm thực hành chuyên ngành Điều dưỡng và giảng dạy các môn học thuộc phạm vi quản lý của khoa.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp khoa.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; Quản lý trang thiết bị dạy/học, đề xuất mua sắm bổ sung, bảo trì, bảo dưỡng các mô hình, trang thiết bị dạy/học phù hợp với nhu cầu học thực hành của học sinh, sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên, cán bộ viên chức thuộc khoa quản lý.

- Hợp tác với các trường đại học của các nước trên thế giới và trong khu vực để trao đổi sinh viên, giảng viên, mời các chuyên gia điều dưỡng đến làm việc tại Khoa để huấn luyện và đào tạo đội ngũ giảng viên trẻ trong khoa.

Các bộ môn trực thuộc:

1. Bộ môn QL Điều dưỡng-KSNK:

           P.Trưởng bộ môn PT:           CK1.ĐD Nguyễn Thị Cẩm Tuyền

2. Bộ môn Điều dưỡng CB-KTĐD:

           P.Trưởng bộ môn PT:           CK1.ĐD Hồ Thị Kim Ngân

3. Bộ môn Điều dưỡng đa khoa:

           P.Trưởng bộ môn:                   ThS. Phạm Thị Thùy Loan

 

3. KHOA DƯỢC

 

Đội ngũ hiện có: 21 (ThS: 08; DS CKI: 02; ĐH: 08; CĐ; 01; TC: 02)

Trưởng khoa:                              ThS. Nguyễn Thị Lộc Hải

Phó trưởng khoa:                        ThS. Nguyễn Thị Cẩm Trinh

Nhiệm vụ chính:

Tổ chức thực hiện công tác đào tạo Dược sỹ Cao đẳng, Dược sỹ Trung học (hệ chính quy, hệ VLVH) và Dược Sơ cấp.

Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, các dự án hợp tác, nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo.

Quản lý giảng viên cán bộ và học sinh, sinh viên trong các bộ môn.

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình.

Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên và cán bộ thuộc khoa.

Thành tích nổi bật:

Có 02 giảng viên đạt Giải Nhất, 01 Giảng viên đạt giải nhì và 01 giảng viên đạt giải ba tại Hội thi Giáo viên dạy gỏi TCCN toàn quốc.

Các bộ môn trực thuộc:

1. Bộ môn Hóa dược - Dược lý - Hóa phân tích:

         Trưởng bộ môn:                   ThS. Phan Thị Hoài Phương

         Phó Trưởng bộ môn:            ThS. Lê Thị Ngọc Dung

2. Bộ môn Dược liệu - Thực vật:

        Trưởng bộ môn:                     ThS. Hà Thị Xuân Thu

         Phó Trưởng bộ môn:            ThS. Trần Nhật Minh

3. Bộ môn Bào chế - Quản lý Dược:

 

4. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 Đội ngũ hiện có:                          25 (ThS: 20; ĐH: 5)

Trưởng khoa:                               ThS. Nguyễn Võ Hoàng Anh

                   

Nhiệm vụ chính:

Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các bộ môn: Văn hóa, Giáo dục Thể chất - Quốc phòng và bộ môn chung.

Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến chuyên ngành đào tạo được giao.

Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lí cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của trường và của khoa .

Cải tiến phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Các bộ môn trực thuộc:

1. Bộ môn Văn hóa:

         Trưởng bộ môn:                   TS. Nguyễn Văn Hoàng

2. Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học:

         Trưởng bộ môn:                   ThS. Lê Văn Dũng

         Phó trưởng BM:                   ThS. Trần Thị Tú Oanh

3. Bộ môn Giáo dục Thể chất - Quốc phòng:

                     P.Trưởng bộ môn PT:           ThS. Nguyễn Trung Trang

3. Bộ môn Chính trị - Pháp luật:

                     P.Trưởng bộ môn PT:           ThS. Ngô Quang Tuệ


Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web