banner
Thứ Tư, ngày 22 tháng 02 năm 2017 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
▪ Thành tựu, PT và Sứ mạng
▪ Sơ đồ tổ chức
▪ Cơ cấu tổ chức
▪ Đảng ủy
▪ Ban Giám hiệu
▪ Phòng ban trực thuộc
▪ Khoa trực thuộc
▪ Vị trí địa lý
▪ Nội quy nhà trường
▪ Cơ sở vật chất
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
CSSKPH& GĐ 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 9C
Kiểm soát nhiễm khuẩn - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 9F
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 9E
Dịch tể học - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Ngoại khoa - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Dược lý - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng Nội - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Dinh dưỡng tiết chế - Điều dưỡng 30
Anh văn chuyên ngành - Hộ sinh 31
Anh văn chuyên ngành - Y học cổ truyền 18
Những NLCB CN MLN - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Giáo dục sức khỏe - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Xét nghiệm CB 1 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Vi sinh 3 - Cao đẳng Xét nghiệm 4B
Sinh học PT - Cao đẳng Xét nghiệm 4B
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 4B
Vi sinh 3 - Cao đẳng Xét nghiệm 4A
Sinh học PT - Cao đẳng Xét nghiệm 4A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 4A
Số lượt đã truy cập
28198
Số đang truy cập
89

 
Giới thiệu

CƠ CẤU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ

  I. BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng:

TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn 

 

Điện thoại văn phòng:

+84.054.3820 041

Phó Hiệu trưởng:

ThS.BS Lê Thị Phương Nhi

 

Điện thoại văn phòng:

+84.054.3830 114

Phó Hiệu trưởng:

ThS. Đặng Phước Hải

 

Điện thoại văn phòng :

+84.054.3829329

 

II. CÁC PHÒNG, KHOA CHỨC NĂNG

2.1. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

- Phòng Tổ chức - Hành chính

 

Điện thoại văn phòng:

+84. 054. 3822 414

 

Fax:

+84. 054. 3848 068

 

Trưởng phòng:

ThS. Đặng Phước Hải

 

Phó Trưởng phòng

ThS. Phạm Thị Hồng Nhi

- Phòng Đào tạo

 

 

Điện thoại văn phòng:

+ 84. 054. 3820 042

 

PTPPT phòng ĐT:

ThS. BS. Võ  Thị Mai Thy

 

Phó Trưởng phòng:

ThS. Phạm Thị Bích Thảo

 

 

 

 

Trưởng BP ĐBCLGD:

ThS. Phạm Thị Hồng Nhi

 

Tổ trưởng CNTT:

ThS. Lê Ích Quát

- Phòng Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế

 

Điện thoại văn phòng:

+84. 054. 3834 932

 

Trưởng phòng:

ThS. Đặng Phước Hải

 

Phó Trưởng phòng

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

Điện thoại văn phòng:

+84. 054. 3829 327

 

Trưởng phòng - KTT:

CN. Nguyễn Thị Cúc

 

 

 

- Phòng Quản lý học sinh - sinh viên

 

Điện thoại văn phòng:

+84. 054. 3830 115

 

Trưởng phòng:

DS.CK1. Lê Phú Đức

- Phòng Quản trị - Đời sống

 

Điện thoại văn phòng:

+84. 054. 3829 328

 

Trưởng phòng:

BS.CK1. Dương Minh Vân

 

Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Thanh Sơn

 2.2. CÁC KHOA TRỰC THUỘC: 04 KHOA, 16 BỘ MÔN

2.2.1. Khoa Y: 06 bộ môn

 

 

Điện thoại văn phòng:

+84. 054. 3837 052

 

Trưởng khoa:

ThS.BS. Lê Văn Trịnh

 

Phó trưởng khoa:

 

* Các bộ môn trực thuộc:

 

 

- Bộ môn Y học cơ sở:

 

 

    Trưởng bộ môn:

ThS.BS. Huỳnh Anh Việt

 

 

- Bộ môn Nội - Ngoại - Truyền nhiễm:

 

 

    Trưởng bộ môn:

ThS.BS. Huỳnh Anh Việt

 

 

- Bộ môn Sản - Nhi:

 

 

    Trưởng bộ môn:

ThS.BS. Nguyễn Văn Dật

 

 

    Phó Trưởng bộ môn:

ThS.BS. Trần Thị Hạ Thi

 

 

- Bộ môn Y học cộng đồng:

 

 

    Trưởng bộ môn:

ThS.BS Nguyễn Thị Sa Ly

 

 

- Bộ môn Y học cổ truyền:

 

 

    Phó Trưởng bộ môn:

ThS.BS Võ Thị Mai Thy

 

 

- Bộ môn Xét nghiệm:

 

 

    Trưởng bộ môn:

ThS. Huyền Tôn Nữ Kim Hòa

 

 

    Phó Trưởng BM:       

ThS. Đặng Phước Hải

2.2.2. Khoa Điều dưỡng: 03 bộ môn

Điện thoại văn phòng:

Trưởng khoa:

ThS.BS. Ngô Thị Khánh Trang

Phó trưởng khoa:

* Các bộ môn trực thuộc:

- Bộ môn QL điều dưỡng - KSNK:

 

    Phó Trưởng BMPT:

CKI.ĐD Nguyễn Thị Cẩm Tuyền

- Bộ môn Điều dưỡng CB – KT Điều dưỡng:

 

    Phó Trưởng BMPT:

CKI.ĐD Hồ Thị Kim Ngân

    Phó Trưởng BM:

CKI.ĐD Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Bộ môn Điều dưỡng Đa khoa

    Trưởng bộ môn

ThS. Võ Lai

 

2.2.3. Khoa Dược: 03 bộ môn

 

 

Điện thoại văn phòng:

+84. 054. 3829 715

 

 

Trưởng khoa:

ThS. Nguyễn Thị Lộc Hải

 

 

Phó trưởng khoa:

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Trinh

 

 

* Các bộ môn trực thuộc:

 

 

 

- Bộ môn Hóa dược - Dược lý - Hóa phân tích:

 

 

    Trưởng bộ môn:

ThS. Phan Thị Hoài Phương

 

 

    Phó Trưởng bộ môn:

ThS. Lê Thị Ngọc Dung

 

 

 

 

 

Bộ môn Dược liệu - Thực vật:

 

 

    Phó Trưởng BM PT:

DS. Hà Văn Sáng

 

 

    Phó Trưởng BM:

ThS. Hà Thị Xuân Thu

 

 

- Bộ môn Bào chế - Quản lý Dược:

 

 

    Trưởng bộ môn:

 

 

2.2.4. Khoa Khoa học cơ bản: 04 bộ môn

 

 

Điện thoại văn phòng:

 +84. 054. 3837 051

 

 

Trưởng khoa:

ThS. Nguyễn Thị Thu Sương

 

 

Phó Trưởng khoa

ThS. Nguyễn Võ Hoàng Anh

 

 

* Các bộ môn trực thuộc:

 

 

 

- Bộ môn Văn hóa:

 

 

 

    Trưởng bộ môn:

ThS. Nguyễn Văn Hoàng

 

 

- Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học:

 

 

 

    Trưởng bộ môn:

ThS. Lê Văn Dũng

 

 

    Phó Trưởng BM

ThS. Trần Thị Tú Oanh

 

 

- Bộ môn Giáo dục Thể chất - Quốc phòng:

 

 

    Phó Trưởng BMPT:

ThS. Nguyễn Trung Trang

- Bộ môn Chính trị - Pháp luật

    Phó Trưởng BMPT:

ThS. Ngô Quang Tuệ

Nhiệm vụ chủ yếu của các khoa

 - Tổ chức biên soạn chương trình giáo dục, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

 - Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường, chịu trách nhiệm chất lượng đào tạo thuộc chuyên ngành quản lý.

 - Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các khoa phòng ở bệnh viện, cơ sở thực hành của nhà trường, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh.

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

 - Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, HS-SV thuộc khoa, bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

 - Đứng đầu khoa là Trưởng khoa, giúp việc Trưởng Khoa có các Phó Trưởng khoa. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó khoa do Hiệu trưởng quyết định. Nhiệm kỳ của Trưởng, Phó Khoa là 5 năm và có thể bổ nhiệm lại, nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Trưởng, Phó khoa được chọn trong số các giảng viên có uy tín, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý. Trưởng Khoa có học vị từ Thạc sỹ trở lên.

 

 


Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 054 3822414 - Fax: 054 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web