banner
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
▪ Thành tựu, PT và Sứ mạng
▪ Sơ đồ tổ chức
▪ Cơ cấu tổ chức
▪ Đảng ủy
▪ Ban Giám hiệu
▪ Phòng ban trực thuộc
▪ Khoa trực thuộc
▪ Vị trí địa lý
▪ Nội quy nhà trường
▪ Cơ sở vật chất
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
93893
Số đang truy cập
8

 
Giới thiệu

CƠ CẤU CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ

  I. BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng:

TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn 

 

Điện thoại văn phòng:

+84.0234.3820 041

Phó Hiệu trưởng:

ThS.BS Lê Thị Phương Nhi

 

Điện thoại văn phòng:

+84.0234.3830 114

Phó Hiệu trưởng:

TS. Đặng Phước Hải

 

Điện thoại văn phòng :

+84.0234.3829 329

II. CÁC PHÒNG, KHOA CHỨC NĂNG

2.1. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

- Phòng Tổ chức - Hành chính

 

Điện thoại văn phòng:

+84. 0234. 3822 414

 

Fax:

Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng

+84. 0234. 3848 068

ThS. Bùi Thế Lực
ThS. Lê Sỹ Nhân

 

- Phòng Đào tạo – Công tác HSSV

 

 

Điện thoại văn phòng:

+ 84. 0234. 3820 042

 

Trưởng phòng:

ThS. BS. Võ  Thị Mai Thy

 

Phó Trưởng phòng:

ThS. Lê Ích Quát
ThS. Phan Thị Hoài Phương

 

 

 

Tổ trưởng CNTT:

ThS. Lê Ích Quát

- Phòng Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế và Khảo thí – Kiểm định chất lượng

 

Điện thoại văn phòng:
Trưởng phòng:


+84. 0234. 3834 932
TS. Nguyễn Văn Hoàng

- Phòng Kế hoạch Tài chính – Cở sở vật chất

 

Điện thoại văn phòng:

+84. 0234. 3829 327

 

Trưởng phòng:
Phó Trưởng phòng:

Kế toán trưởng:

BS.CK1. Dương Minh Vân
CN. Nguyễn Thanh Sơn
ThS. Nguyễn Thị Minh Huế
CN. Lê Hoàng Bảo Ngân

 2.2. CÁC KHOA TRỰC THUỘC: 04 KHOA, 16 BỘ MÔN

2.2.1. Khoa Y: 06 bộ môn

 

 

Điện thoại văn phòng:

+84. 0234. 3837 052

 

P.Trưởng khoa:

ThS.BS. Trần Thị Hạ Thi

 

* Các bộ môn trực thuộc:

 

 

- Bộ môn Lâm sàng

 

 

- Bộ môn Cận Lâm sàng

 

 

- Bộ môn Y học cộng đồng

 

2.2.2. Khoa Điều dưỡng: 03 bộ môn

Trưởng khoa:

TS. Ngô Thị Khánh Trang

* Các bộ môn trực thuộc:

- Bộ môn QL điều dưỡng - KSNK

 

- Bộ môn Điều dưỡng CB - KTĐD

 

- Bộ môn Điều dưỡng Đa khoa

 

2.2.3. Khoa Dược: 03 bộ môn

 

 

Điện thoại văn phòng:

+84. 0234. 3829 715

 

 

Trưởng khoa:                           

 

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Trinh

 

 

 

* Các bộ môn trực thuộc:

 

 

 

- Bộ môn Hóa dược - Dược lý - Hóa phân tích

 

 

Bộ môn Dược liệu - Thực vật

 

 

- Bộ môn Bào chế - Quản lý Dược

 

 

2.2.4. Khoa Khoa học cơ bản: 04 bộ môn

 

 

Điện thoại văn phòng:

 +84. 0234. 3837 051

 

 

Trưởng khoa:

ThS. Nguyễn Võ Hoàng Anh

 

 

 

 

* Các bộ môn trực thuộc:

 

 

 

 

 

 

- Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học

 

 

 

- Bộ môn Giáo dục Thể chất - Quốc phòng

- Bộ môn Chính trị - Pháp luật

Nhiệm vụ chủ yếu của các khoa

 - Tổ chức biên soạn chương trình giáo dục, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

 - Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường, chịu trách nhiệm chất lượng đào tạo thuộc chuyên ngành quản lý.

 - Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các khoa phòng ở bệnh viện, cơ sở thực hành của nhà trường, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh.

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

 - Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, HS-SV thuộc khoa, bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

 - Đứng đầu khoa là Trưởng khoa, giúp việc Trưởng Khoa có các Phó Trưởng khoa. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó khoa do Hiệu trưởng quyết định. Nhiệm kỳ của Trưởng, Phó Khoa là 5 năm và có thể bổ nhiệm lại, nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Trưởng, Phó khoa được chọn trong số các giảng viên có uy tín, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý. Trưởng Khoa có học vị từ Thạc sỹ trở lên.

 


Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web