Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Khoa, Phòng
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
Dịch tể các BTN - Cao đẳng Điều dưỡng 7B
Điều dưỡng CB - Cao đẳng Xét nghiệm 3
Những NLCB - CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 8A
Huyết học 1 - Cao đẳng Xét nghiệm 2
Đb chất lượng thuốc - Cao đẳng Dược sĩ 2
Kinh tế dược - Cao đẳng Dược sĩ 2
Thực hành NCKH - Cao đẳng Điều dưỡng 7A
Kiểm soát nhiễm khuẩn - Cao đẳng Xét nghiệm 3
Dịch tể và BTN - Cao đẳng Điều dưỡng 7C
Dinh dưỡng tiết chế - Cao đẳng Điều dưỡng 7C
Dinh dưỡng tiết chế - Cao đẳng Điều dưỡng 7B
Dinh dưỡng tiết chế - Cao đẳng Điều dưỡng 7A
Chăm sóc đẻ khó - Cao đẳng Hộ sinh 2
Pháp luật - TCYT - Cao đẳng Điều dưỡng 8D
Pháp luật - TCYT - Cao đẳng Xét nghiệm 3
Pháp luật - TCYT - Cao đẳng Điều dưỡng 8C
Pháp luật - TCYT - CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 8B
Pháp luật và TCYT - CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 8A
GDSK - TH Điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 7C
GDSK - TH Điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 7B
Số lượt đã truy cập
54525
Số đang truy cập
11

Lịch giảng Lâm sàng
Loại văn bản: Năm
_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 16: Khoa Y kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 16 - Năm học 2014-2015 Chi tiết>> 

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng: Khoa Y kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 15 - Năm học 2014-2015 Chi tiết>> 

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 13: Khoa Y kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 13 - Năm học 2014-2015 Chi tiết>> 

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 11: Khoa Y kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 11 - Năm học 2014-2015 Chi tiết>> 

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 10: Khoa Y kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 10 - Năm học 2014-2015 Chi tiết>> 

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 9: Khoa Y kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 9 - Năm học 2014-2015 Chi tiết>> 

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 6: Khoa Y kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 6 - Năm học 2014-2015 Chi tiết>> 

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 4: Khoa Y kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 4 - Năm học 2014-2015 Chi tiết>> 

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 3: Khoa Y kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 3 - Năm học 2014-2015 Chi tiết>> 

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 2: Khoa Y kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 2 - Năm học 2014-2015 Chi tiết>> 

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 1: Khoa Y kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 1 - Năm học 2014-2015 Chi tiết>> 

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________

Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 054 3822414 - Fax: 054 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web