Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Khoa, Phòng
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
Dược lý - Cao đẳng Xét nghiệm 3
Dược lý - Cao đẳng Hộ sinh 3
Dinh dưỡng và Tiết chế - Cao đẳng Hộ sinh 2
Anh văn chuyên ngành - Cao đẳng Điều dưỡng 7C
Dược lý - YHDP 5
Điều dưỡng cơ sở 1 - Cao đẳng Điều dưỡng 8C
Đường lối CMĐ - Cao đẳng Xét nghiệm 2
Đường lối CMĐ - Cao đẳng Điều dưỡng 7B
Đường lối CMĐ - Cao đẳng Hộ sinh 2
Hóa định lượng - Dược sỹ VLVH 15B
Hóa định lượng - Dược sỹ VLVH 15A
TT Hồ Chí Minh - Cao đẳng Điều dưỡng 7C
TT Hồ Chí Minh - Cao đẳng Điều dưỡng 7A
Lâm sàng Sản - Y sỹ Y học cổ truyền 16
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 7C
Những NLCB 2 - Cao đẳng Hộ sinh 3
Những NLCB 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 8D
Những NLCB 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 8C
Những NLCB 1 - Cao đẳng Dược sĩ 3A
Những NLCB 2 - CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 8A
Số lượt đã truy cập
211533
Số đang truy cập
23

Lịch giảng Lâm sàng
Loại văn bản: Năm
_______________________________________________________________________
 Lịch Lâm sàng tuần 47: Khoa Y kính gửi Lịch lâm sàng tuần 47 năm học 2013 - 2014. Chi tiết ...

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 45: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 45 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 44: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 44 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 43: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 43 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 42: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 42 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 41: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 41 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 40: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 40 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 39: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 39năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 38: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 38 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 37: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 37 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 36: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 36 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 35: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 35 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 35: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 35 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 34: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 34 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 33: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 33 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 32: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 32 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 31: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 31 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 30: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 30 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 29: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 29 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 28: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 28 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 27: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 27 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 26: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 26 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 25: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 25 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________

Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS. Nguyễn Nam Hùng
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 054 3822414 - Fax: 054 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web