Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Khoa, Phòng
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
Dịch tể các BTN - Cao đẳng Điều dưỡng 7B
Điều dưỡng CB - Cao đẳng Xét nghiệm 3
Những NLCB - CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 8A
Huyết học 1 - Cao đẳng Xét nghiệm 2
Đb chất lượng thuốc - Cao đẳng Dược sĩ 2
Kinh tế dược - Cao đẳng Dược sĩ 2
Thực hành NCKH - Cao đẳng Điều dưỡng 7A
Kiểm soát nhiễm khuẩn - Cao đẳng Xét nghiệm 3
Dịch tể và BTN - Cao đẳng Điều dưỡng 7C
Dinh dưỡng tiết chế - Cao đẳng Điều dưỡng 7C
Dinh dưỡng tiết chế - Cao đẳng Điều dưỡng 7B
Dinh dưỡng tiết chế - Cao đẳng Điều dưỡng 7A
Chăm sóc đẻ khó - Cao đẳng Hộ sinh 2
Pháp luật - TCYT - Cao đẳng Điều dưỡng 8D
Pháp luật - TCYT - Cao đẳng Xét nghiệm 3
Pháp luật - TCYT - Cao đẳng Điều dưỡng 8C
Pháp luật - TCYT - CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 8B
Pháp luật và TCYT - CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 8A
GDSK - TH Điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 7C
GDSK - TH Điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 7B
Số lượt đã truy cập
285169
Số đang truy cập
13

Lịch giảng Lâm sàng
Loại văn bản: Năm
_______________________________________________________________________
 Lịch Lâm sàng tuần 47: Khoa Y kính gửi Lịch lâm sàng tuần 47 năm học 2013 - 2014. Chi tiết ...

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 45: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 45 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 44: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 44 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 43: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 43 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 42: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 42 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 41: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 41 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 40: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 40 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 39: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 39năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 38: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 38 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 37: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 37 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 36: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 36 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 35: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 35 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 35: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 35 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 34: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 34 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 33: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 33 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 32: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 32 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 31: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 31 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 30: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 30 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 29: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 29 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 28: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 28 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 27: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 27 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 26: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 26 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 25: Khoa Y kính gửi Lịch Lâm sàng tuần 25 năm học 2013-2014

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________

Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS. Nguyễn Nam Hùng
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 054 3822414 - Fax: 054 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web