banner
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 01 năm 2017 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
Anh văn chuyên ngành - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSKPH& GĐ 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 9F
CSSKPH& GĐ 1 - Cao đẳng Điều dưỡng 9C
CSSKPH& GĐ - Cao đẳng Điều dưỡng 9B
CSSKPH& GĐ - Cao đẳng Điều dưỡng 9A
CSSKPH& GĐ - Cao đẳng Điều dưỡng 9F
CSSKPH& GĐ - Cao đẳng Điều dưỡng 9D
CSSKPH& GĐ - Cao đẳng Điều dưỡng 9A
CSSKPH& GĐ - Cao đẳng Điều dưỡng 9B
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 9D
Chăm sóc trẻ em (NC) - Cao đẳng Điều dưỡng 9D
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 9C
Chăm sóc trẻ em (NC) - Cao đẳng Điều dưỡng 9E
Chăm sóc trẻ em (NC) - Cao đẳng Điều dưỡng 9C
Chăm sóc trẻ em (NC) - Cao đẳng Điều dưỡng 9A
Chăm sóc trẻ em (NC) - Cao đẳng Điều dưỡng 9B
Chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi - Cao đẳng Hộ sinh 4
Chăm sóc sơ sinh - Cao đẳng Hộ sinh 4
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 9A
CSSKPH& GĐ1 - Cao đẳng Điều dưỡng 9D
Số lượt đã truy cập
696202
Số đang truy cập
3

Lịch giảng Lâm sàng
Loại văn bản: Năm
_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 16: Khoa Điều dưỡng kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 16 - Năm học 2016-2017

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 15: Khoa Điều dưỡng kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 15 - Năm học 2016-2017

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 14: Khoa Điều dưỡng kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 14 - Năm học 2016-2017

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 13: Khoa Điều dưỡng kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 13 - Năm học 2016-2017

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 12: Khoa Điều dưỡng kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 12 - Năm học 2016-2017

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 11: Khoa Điều dưỡng kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 11 - Năm học 2016-2017

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 10: Khoa Điều dưỡng kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 10 - Năm học 2016-2017

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 9: Khoa Điều dưỡng kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 9 - Năm học 2016-2017

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 8: Khoa Điều dưỡng kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 8 - Năm học 2016-2017

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 7: Khoa Điều dưỡng kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 7 - Năm học 2016-2017

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 6: Khoa Điều dưỡng kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 6 - Năm học 2016-2017

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 5: Khoa Điều dưỡng kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 5 - Năm học 2016-2017

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 4: Khoa Điều dưỡng kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 4 - Năm học 2016-2017

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________
Lịch Lâm sàng tuần 3: Khoa Điều dưỡng kính gửi Lịch giảng Lâm sàng tuần 3 - Năm học 2016-2017

DownloadDownload tại đây

_______________________________________________________________________

Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 054 3822414 - Fax: 054 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web