banner
Thứ Năm, ngày 21 tháng 09 năm 2023 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
30182
Số đang truy cập
13

 
Thông tin Đào tạo

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010

KHỐI TRUNG CẤP 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 21

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

(18/01/2010)

(19/01/2010)

(20/01/2010)

(21/01/2010)

(22/01/2010)

(23/01/2010)

7h 30' Chính trị 1 Ng. ngữ 2 ĐD Nhi   XB-BH-DS KNGT-GDSK  
 - ĐD 24ABC:
       (GĐ:1,2,3,4,5);
 - HS 26AB:
          (GĐ:7,8,9);
 - YHCT 12AB
          (GĐ: 13,14);
 - DS 15AB
          (GĐ:12,17);
 - ĐDGMHS 4
          (GĐ: 10);
 - KTXN 4  (HT2);
 - YHDP1 (GĐ: 16)
 - ĐD 23ABC:
     (GĐ:1,2,3,4,5)
 - ĐD 24ABC
       (GĐ:1,2,3,4,5)
 - YHCT 11AB
      (GĐ: 7,8,9)
ĐDGMHS 4
      (GĐ: 10)
Ng. ngữ 2 VS – KST ĐD Sản  KTXN Cơ bản
 - HS 25AB
          (GĐ:7,8,9)
 - HS 26AB
      (GĐ: 7,8,9)
ĐD 23ABC
      (GĐ: 1,2,3,4,5)
KTXN 4 (HT2)
Ng. ngữ 1 ĐDCĐ Hóa PT 1
 - DS 15AB
      (GĐ: 12,17)
 - ĐDGMHS 4
      (GĐ: 10)
 - KTXN 4
      (HT 2)
HS 25AB
      (GĐ10, HT 2)
DS 15AB
      (GĐ:7,8,9)
XN Hóa sinh 2 HS Sau mổ
KTXN3 (GĐ: 6) ĐDGMHS 3
      (GĐ: 7)
14h 00' K. nghiệm Ng. ngữ 3 LL YHCT HD-DL 2 VS - KST VSPB 
DS 14ABC
       (GĐ: 1,2,3,4,5)
 - DS 14ABC
      (GĐ: 1,2,3,4,5)
YHCT 12AB
      (GĐ:7,8,9)
DS 14ABC
      (GĐ: 1,2,3,4,5)
ĐD 24ABC
      (GĐ: 1,2,3,4,5)
ĐDGMHS 4
      (GĐ: 10)
Ng. ngữ 2 KTXN 3 (GĐ: 6) VS-KST CCBĐ ĐD Nội-Ngoại CSSK Phụ nữ
YHCT 11AB
          (GĐ: 7,8,9)
 - ĐDGMHS 3
        (GĐ:7)
YHDP 1
      (GĐ: 5, 6)
YHDP 1
      (GĐ: 6,11)
HS 26AB
      (GĐ:7,8,9)
HS 26AB
      (GĐ:14,16)
BH YHHĐ 1 VSPB
YHCT 12AB
      (GĐ: 6,11,10)
KTXN 4 (HT 2)

TUẦN 22

 

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

(25/01/2010)

(26/01/2010)

(27/01/2010)

(28/01/2010)

(29/01/2010)

(30/01/2010)

7h 30' Dược lý Dược lâm sàng Thực vật HPT ĐDCB PLuật
- HS 26AB
        (GĐ:14,16)
- ĐD 24ABC
       (GĐ: 1,2,3,4,5)
- YHCT 12AB
       (GĐ: 12,13)
- YHDP 1
       (GĐ:17)
 - DS 14ABC
      (GĐ: 1,2,3,4,5)
DS 15AB
      (GĐ: 7, 8, 9)
KTXN 4 (GĐ 11) ĐD 24ABC
      (GĐ:1,2,3,4,5)
- ĐD 24ABC
      (GĐ: 1,2,3,4,5)
- HS 26AB
         (GĐ: 7,8,9)
- YHCT 12AB
         (GĐ: 12,13)
- DS 15AB
         (GĐ: 14,17)
- YHDP1
          (GĐ:16)
ĐDCB-CCBĐ GP-SL GMHS VS-KST CSBM trong TKTN
 - KTXN 4 (GĐ: 11) ĐDGMHS 4
      (GĐ: 10)
ĐDGMHS 4
      (GĐ: 10)
HS 26AB
     (GĐ: 7,8,9)
Dinh dưỡng Bào chế 1 Bệnh học Ngoại 
 - HS 25AB
      (GĐ:7, 8, 9)
DS 14ABC
      (GĐ: 1,2,3,4,5)
YHDP 1
      (GĐ: 14)
BH YHCT 2 Dược liệu 1 ĐDCB&CCBĐ
 - YHCT 11AB
       (GĐ: 7,8,9)
DS 15AB
      (GĐ: 7, 8, 9)
ĐDGMHS 4
      (GĐ: 10)
Bệnh học QL&TCYT
 - ĐDGMHS 4
      (GĐ: 10)
KTXN 4 (HT2)
Bệnh học Viết & ĐTT
 - KTXN 4 (HT2) DS 15AB
      (GĐ: 6, 11, 15)
14h 00' QL&TCYT GMHS CKBL ĐD Bệnh CK GM-GTCB 2 KNGT-GDSK Dược lý
ĐD 23ABC
        (GĐ:1,2,3,4,5)
ĐDGMHS 3 (GĐ:5) ĐD 23ABC
      (GĐ:1,2,3,4,5)
ĐDGMHS 3
      (GĐ:5)
ĐD 23ABC
      (GĐ: 1,2,3,4,5)
- ĐDGMHS 4
     (GĐ: 10)
- KTXN 4
    (HT 2)
YHCS 1 XN Vi sinh vật 2 Bệnh học Nội  XN KST-ĐB-N 2 YHCT
DS 15AB
      (GĐ: 7,8,9)
KTXN 3 (GĐ: 6) YHDP 1
      (GĐ: 6,11)
 KTXN 3 (GĐ: 6) HS 25AB
      (GĐ: 7,8,9)
KNGT-GDSK VS-KST
HS 26AB
      (GĐ: 7,8,9)
YHCT 12AB
      (GĐ: 7,8,9)

Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web