banner
Thứ Ba, ngày 19 tháng 01 năm 2021 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
760117
Số đang truy cập
9

 
Thông tin Đào tạo

DANH SÁCH NHẬN BẰNG HỘ SINH KHÓA 25 (2008 - 2010)

(THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 258/QĐ-CĐYT NGÀY  15/10/2010: 89 HỌC SINH)

 

 

 

Ngành:

Hộ sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ:

Chính quy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khóa:

2008 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm TN:

2010

 

 

 

 

 

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Dân tộc

Quốc tịch

Xếp loại

Số hiệu bằng

Vào sổ số

LỚP HỘ SINH 25A

 1

Phan Thị Ngọc

Anh

02/08/1989

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158229

10 243

 2

Nguyễn Thị

Bướm

28/01/1990

Sông Bé

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158230

10 244

 3

Lê Thị Thu

Cúc

20/04/1989

Quảng Trị

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158231

10 245

 4

Nguyễn Thị

Diệp

07/08/1990

Quảng Trị

Nữ

Kinh

Việt Nam

Giỏi

158232

10 246

 5

Trần Thị

Diệu

31/01/1989

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158233

10 247

 6

Nguyễn Thu

Dung

20/02/1989

Quảng Bình

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158234

10 248

 7

Ngô Thị Phương

Dung

25/05/1990

Quảng Trị

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158235

10 249

 8

Hoàng Thị

Hằng

15/10/1990

Quảng Bình

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158236

10 250

 9

Phan Thị Thu

Hằng

24/05/1988

Quảng Trị

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158237

10 251

10

Dương Thị Cẩm

Hạnh

14/03/1986

Kiên Giang

Nữ

Kinh

Việt Nam

Giỏi

158238

10 252

11

Lê Thị Bích

Hạnh

23/03/1989

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Giỏi

158239

10 253

12

Cao Thị

Hạnh

06/05/1989

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158240

10 254

13

Trần Thị Thu

Hiền

27/11/1989

Quảng Trị

Nữ

Kinh

Việt Nam

TB khá

158241

10 255

14

Nguyễn Thị

Hiền

18/08/1990

Quảng Trị

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158242

10 256

15

Nguyễn Thị Hương

Hoài

30/09/1988

Quảng Trị

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158243

10 257

16

Trần Thị Kim

Hồng

09/08/1986

Bình Trị Thiên

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158244

10 258

17

Hồ  Thị

Huệ

09/06/1990

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

TB khá

158245

10 259

18

Hồ Thị

Hương

20/10/1989

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Giỏi

158246

10 260

19

Lê Thị

Lãnh

29/03/1990

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158247

10 261

20

Lê Thị

Liên

20/01/1990

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158248

10 262

21

Trần Thị Mai

Loan

18/02/1990

Quảng Trị

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158249

10 263

22

Nguyễn Thị Tú

Minh

26/07/1989

Quảng Trị

Nữ

Kinh

Việt Nam

Giỏi

158250

10 264

23

Hồ Thị

Mùi

02/02/1990

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158251

10 265

24

Phạm Thị Thanh

Nhã

14/05/1989

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

TB khá

158252

10 266

25

Hoàng Thị

Nhung

04/06/1990

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Giỏi

158253

10 267

26

Phạm Như Kính

Ni

09/11/1985

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

TB khá

158254

10 268

27

Hồ Thị Diểm

Phúc

20/11/1987

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Giỏi

158255

10 269

28

Nguyễn Thị

Phương

10/12/1990

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Giỏi

158256

10 270

29

Nguyễn Đình Thị Bích

Quyên

23/11/1990

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Giỏi

158257

10 271

30

Lê Thị Phương

Thanh

15/02/1989

Bình Trị Thiên

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158258

10 272

31

Dương Thị

Thảo

27/11/1988

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158259

10 273

32

Trần Thị Dạ

Thảo

21/07/1990

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158260

10 274

33

Phan Thị

Thu

02/02/1990

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158261

10 275

34

Nguyễn Thị Phương

Thuý

28/02/1988

Quảng Trị

Nữ

Kinh

Việt Nam

Giỏi

158262

10 276

35

Nguyễn Thị Thu

Thuỷ

22/12/1989

Thừa Thiên Huế