banner
Thứ bảy, ngày 08 tháng 05 năm 2021 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
866677
Số đang truy cập
14

 
Thông tin Đào tạo

DANH SÁCH NHẬN BẰNG LỚP DƯỢC SỸ TRUNG CẤP KHÓA 10 (2008 - 2010)

(THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 272/QĐ-CĐYT NGÀY  09/11/2010: 104 HỌC SINH)

Ngành:

Dược sĩ

Hệ:

Vừa làm vừa học

Khóa:

2008 - 2010

Năm TN:

2010

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Dân tộc

Quốc tịch

Xếp loại

Số hiệu bằng

Vào sổ số

LỚP DƯỢC SỸ 10A

 1

Nguyễn Ngọc Hoài

An

10/04/1986

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

TB Khá

158515

10 527

 2

Nguyễn Thị Phương

Anh

01/10/1980

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158516

10 528

 3

Trần Thị

Đào

20/08/1982

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158517

10 529

 4

Lê Văn

Đức

06/06/1969

Thừa Thiên Huế

 

Kinh

Việt Nam

Khá

158518

10 530

 5

Cao Thị

Búp

27/02/1986

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

TB Khá

158519

10 531

 6

Huỳnh Thị Bạch

Cương

02/03/1988

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

TB Khá

158520

10 532

 7

Võ Kim

Cảnh

02/11/1982

Thừa Thiên Huế

 

Kinh

Việt Nam

Khá

158521

10 533

 8

Nguyễn Thị Mỹ

Châu

21/05/1988

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158522

10 534

 9

Lê Thị Thuỳ

Dung

12/12/1988

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158523

10 535

10

Nguyễn Thị

03/08/1987

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158524

10 536

11

Võ Thị Ngọc

01/10/1986

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158525

10 537

12

Nguyễn Thị

10/02/1988

Quảng Trị

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158526

10 538

13

Trần Thanh

Hùng

19/04/1986

Thừa Thiên Huế

 

Kinh

Việt Nam

Khá

158527

10 539

14

Võ Nữ Xuân

Hương

07/11/1985

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158528

10 540

15

Lê Thị

Hướng

01/04/1985

Quảng Trị

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158529

10 541

16

Trần Hồ Minh

Hải

23/11/1982

Minh Hải

Nữ

Kinh

Việt Nam

Khá

158530

10 542

17

Trương Thị

Hồng

27/05/1987

Thừa Thiên Huế

Nữ

Kinh

Việt Nam

Giỏi

158531

10 543

18

Nguyễn Thị Mỹ

Hồng