banner
Thứ Hai, ngày 21 tháng 08 năm 2017 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
TT Bệnh viện 2 - Xét nghiệm 9
Lâm sàng truyền nhiễm - Y học dự phòng 7
Phục hồi chức năng - Y học dự phòng 7
Phục hồi chức năng - Hộ sinh 31
Dược lâm sàng - Dược sỹ 20
Dược lâm sàng - Dược sỹ 9B-LHT
Dược lâm sàng - Dược sỹ 9A-LHT
Thực tế tốt nghiệp - Y học dự phòng 6
Giáo dục chính trị - Y học cổ truyền 19-LHT
Giáo dục chính trị - Y học cổ truyền 19
Giáo dục chính trị - Dược sỹ 21-LHT
Giáo dục chính trị - Dược sỹ 21B
Giáo dục chính trị - Dược sỹ 21A
Thực vật dược - Dược sỹ 21B
Thực vật dược - Dược sỹ 21-LHT
Chăm sóc sức khỏe trẻ em - Điều dưỡng 31
Thực vật dược - Dược sỹ 21A
Vi sinh - Ký sinh - Y học dự phòng 8
Vi sinh - Ký sinh - Điều dưỡng 31
Vi sinh - Ký sinh - Y học cổ truyền 19
Số lượt đã truy cập
312343
Số đang truy cập
71

 
Thông tin Đào tạo

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011

( Đợt 1)

KHỐI NĂM HAI

LỚP

MÔN HỌC

Hình thức

T/gian

TUẦN
THI

NGÀY THI

Giờ thi

GHI CHÚ

làm bài

SÁNG

CHIỀU

(phút)
ĐD24ABC Ngoại ngữ 2 TN 60 21 18/01/2011   7h00 Thứ ba 
ĐD Sản TN 60 20/01/2011   7h00 Thứ năm
PHCN - VLTL TL 90 22/01/2010   7h00 Thứ bảy
QL & TCYT TN 60 22   24/01/2011 14h00 Thứ hai
ĐD bệnh CK TL 90   25/01/2011 14h00 Thứ ba
KNGT & GDSK TN 60   26/01/2011 14h00 Thứ tư
HS 26AB Ngoại ngữ 2 TN 60 21 18/01/2011   7h00 Thứ ba
ĐD Cộng đồng TN 60 20/01/2011   7h00 Thứ năm
Dinh dưỡng TN 60 22 24/01/2011   9h00 Thứ hai
ĐDTN và bệnh CK TL 90   25/01/2011 14h00 Thứ ba
Y học cổ truyền TN 60   26/01/2011 14h00 Thứ tư
YHCT12AB Ngoại ngữ 2 TN 60 21 18/01/2011   7h00 Thứ ba
Xoa bóp - Dưỡng sinh TN 60 20/01/2011   7h00 Thứ năm
Bào chế đông dược TN 60 22/01/2011   7h00 Thứ bảy
Vệ sinh phòng bệnh TN 60 22 25/01/2011   9h00 Thứ ba
Bệnh học YHCT 2 TN 60   26/01/2011 14h00 Thứ tư
ĐDGMHS4 GMHS CKBL TN 60 21 17/01/2011   9h00 Thứ hai
GMGT cơ bản TN 60 19/01/2011   7h00 Thứ tư
HS & CSSM TN 60 21/01/2011   9h00 Thứ sáu
KTVXN4 Xét nghiệm hóa sinh 2 TN 60 21 17/01/2011   9h00 Thứ hai
Xét nghiệm VSV 2 TN 60 19/01/2011   7h00 Thứ tư
XN KST-ĐB-Nấm 2 TN 60 21/01/2011   9h00 Thứ sáu
DS15AB Kiểm nghiệm thuốc TL 90 21 17/01/2011   9h00 Thứ hai
Quản lý dược TL 90 19/01/2011   7h00 Thứ tư
Hóa dược - Dược lý 2 TN & TL 90 21/01/2011   9h00 Thứ sáu
Tin học TN 60 22   24/01/2012 14h00 Thứ hai
Bào chế 1 TN & TL 90   25/01/2011 14h00 Thứ ba
Chính trị 2 TL 90   26/01/2011 15h30 Thứ tư
YHDP1 Ngoại ngữ 2 TN 60 21 17/01/2011   9h00 Thứ hai
DSKHHGĐ TN 60 19/01/2011   7h00 Thứ tư
Dinh dưỡng TN 60 22 24/01/2011   9h00 Thứ hai
Vệ sinh phòng bệnh TN 60 25/01/2011   9h00 Thứ ba
Chính trị 2 TL 90   26/01/2011 15h30 Thứ tư
KHỐI NĂM NHẤT

LỚP

MÔN HỌC

Hình
thức

T/gian

TUẦN
THI

NGÀY THI

Giờ thi

GHI CHÚ

làm bài

SÁNG

CHIỀU

(phút)
ĐD25AB Pháp luật TN 60 21 17/01/2011   7h00 Thứ hai
VS-KST TN 60   18/01/2011 14h00 Thứ ba
Kỹ năng giao tiếp TN 60 20/01/2011   9h00 Thứ năm
CSSKTE TN 60 21/01/2011   7h00 Thứ sáu
NN & ĐĐ NĐD TN 60 22/01/2011   9h00 Thứ bảy
Dược lý TN 60 22 24/01/2011   7h00 Thứ hai
CSNB Nội khoa 1 TN 60 25/01/2011   7h00 Thứ ba
Chính trị TL 90 26/01/2011   7h00 Thứ tư
HS 27A Pháp luật TN 60 21 17/01/2011   7h00 Thứ hai
VS-KST TN 60   18/01/2011 14h00 Thứ ba
Kỹ năng giao tiếp TN 60 20/01/2011   9h00 Thứ năm
CSSKPN TN 60 22/01/2011   9h00 Thứ bảy
Dược lý TN 60 22 24/01/2011   7h00 Thứ hai
ĐD Nội - Ngoại TN 60 25/01/2011   7h00 Thứ ba

CSBMTTKTN

TN 60 26/01/2011   7h00 Thứ tư
YHCT13BC Pháp luật TN 60 21 17/01/2011   7h00 Thứ hai
VS-KST TN 60   18/01/2012 14h00 Thứ ba
BH YHHĐ1 (Nội-Nhi) TN 60 21/01/2011   7h00 Thứ sáu
Dược lý TN 60 22 24/01/2011   7h00 Thứ hai
LLCB YHCT TN 60 25/01/2011   7h00 Thứ ba
Chính trị  TL 90 26/01/2011   7h00 Thứ tư

 

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011

( Đợt 2)

KHỐI NĂM NHẤT

LỚP

MÔN HỌC

Hình
thức

T/gian

TUẦN
THI

NGÀY THI

Giờ thi

GHI CHÚ

làm bài

SÁNG

CHIỀU

(phút)

ĐDGMHS5

GPSL GMHS

TN

60

25

 

14/02/2011

14h00

Thứ hai

Ngoại ngữ 1

TN

60

16/02/2011

 

7h00

Thứ tư

KNGT & GDSK

TN

60

 

17/02/2011

14h00

Thứ năm

VSPB

TN

60

19/02/2011

 

7h00

Thứ bảy

Bệnh học

TN

60

26

21/02/2011

 

7h00

Thứ hai

VS - KST

TN

60

23/02/2011

 

7h00

Thứ tư

Dược lý

TN

60

 

25/02/2011

14h00

Thứ sáu

KTVXN5

ĐDCB - CCBĐ

TN

60

25

 

14/02/2011

14h00

Thứ hai

Ngoại ngữ 1

TN

60

16/02/2011

 

7h00

Thứ tư

KT XNCB

TN

60

 

17/02/2011

14h00

Thứ năm

VSPB

TN

60

19/02/2011

 

7h00

Thứ bảy

Bệnh học

TN

60

26

21/02/2011

 

7h00

Thứ hai

Hóa phân tích

TN & TL

60

 

22/02/2011

14h00

Thứ ba

TC & QLYT

TN

60

24/02/2011

 

7h00

Thứ năm

Dược lý

TN

60

 

25/02/2011

14h00

Thứ sáu

DS16AB

Chính trị

TL

90

25

 

14/02/2011

14h00

Thứ hai

Ngoại ngữ 1

TN

60

16/02/2011

 

7h00

Thứ tư

Hóa PT

TN

60

 

17/02/2011

14h00

Thứ năm

Đọc tên thuốc

TN

60

19/02/2011

 

7h00

Thứ bảy

YHCS

TN

60

26

21/02/2011

 

7h00

Thứ hai

Thực vật

TN

60

 

22/02/2011

14h00

Thứ ba

Dược liệu

TN

60

24/02/2011

 

7h00

Thứ năm

Pháp luật

TN

60

26/02/2011

 

7h00

Thứ bảy

YHDP2AB

Bệnh nội khoa

TN

60

25

15/02/2011

 

7h00

Thứ ba

VS - KST

TN

60

18/02/2011

 

7h00

Thứ sáu

Bệnh ngoại khoa

TN

60

26

22/02/2011

 

7h00

Thứ ba

Pháp luật

TN

60

26/02/2011

 

7h00

Thứ bảy


Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web