banner
Thứ Năm, ngày 21 tháng 09 năm 2023 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
30324
Số đang truy cập
10

 
Thông tin Đào tạo

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012 KHỐI TRUNG CẤP (Tuần 23 - 24)
ĐỐI TƯỢNG: ĐD 25AB, HS 27, YHCT 13BC, ĐDGM 5, KTXN 5, DS 16AB, YHDP 2AB, YHDP 1, HS 28, YHCT 14AB
Kính gửi:  Các Khoa, Phòng  
Stt Lớp Môn thi Hình thức Tuần thi Ngày thi Ghi chú 
Thứ ngày Sáng - 7h30 Sáng - 9h30 Chiều - 14h00
1 ĐD 25AB Kiểm soát nhiễm khuẩn TN 23 Thứ Hai   30/01/12   60 phút
2 CSNB cấp cứu & CS tích cực TN Thứ Tư   01/02/12   60 phút
3 CSSKPN, BM & TE TN Thứ Sáu   03/02/12   60 phút
4 Y học cổ truyền TN 24 Thứ Hai   06/02/12   60 phút
5 Ngoại ngữ 1 TN Thứ Tư   08/02/12   60 phút
6 Dinh dưỡng - Tiết chế TN Thứ Sáu   10/02/12   60 phút
7 Cấp cứu ban đầu TH GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho HS, trước ngày thi báo về PĐT
1 HS 27 Ngoại ngữ 2 TN 23 Thứ Ba 31/01/12     60 phút
2 Y học cổ truyền TN Thứ Năm 02/02/12     60 phút
3 Điều dưỡng cộng đồng TN Thứ Bảy 04/02/12     60 phút
4 ĐDTN & bệnh chuyên khoa TN 24 Thứ Ba 07/02/12     60 phút
5 Dinh dưỡng TN Thứ Năm 09/02/12     60 phút
6 Cấp cứu ban đầu TH GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho HS, trước ngày thi báo về PĐT
1 YHCT 13BC Ngoại ngữ 2 TN 23 Thứ Ba 31/01/12     60 phút
2 Bào chế đông dược TN Thứ Năm 02/02/12     60 phút
3 Vệ sinh phòng bệnh TN Thứ Bảy 04/02/12     60 phút
4 Bệnh học YHCT 2 TN 24 Thứ Ba 07/02/12     60 phút
5 Xoa bóp - Dưỡng sinh TN Thứ Năm 09/02/12     60 phút
6 Cấp cứu ban đầu TH GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho HS, trước ngày thi báo về PĐT
1 ĐDGM 5 GMGT cơ bản 2 TN 24 Thứ Ba     07/02/12 60 phút
2 HS & CCSM TN Thứ Năm     09/02/12 60 phút
3 GMHS CKBL TN Thứ Bảy 11/02/12     60 phút
4 Giáo dục thể chất TH GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho HS, trước ngày thi báo về PĐT
1 KTXN 5 XN Hóa sinh 2 TN 24 Thứ Ba     07/01/12 60 phút
2 XN Vi sinh vật 2 TN Thứ Năm     09/02/12 60 phút
3 XN KST - ĐB - Nấm 2 TN Thứ Bảy 11/02/12     60 phút
4 Giáo dục thể chất TH GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho HS, trước ngày thi báo về PĐT
5 XN Huyết học 3 OSPE
6 XN Vi sinh vật 3 OSPE
7 XN Hóa sinh 3 OSPE
8 XN KST - ĐB - Nấm 2 OSPE
1 DS 16AB Hóa dược - Dược lý 2 TN & TL 23 Thứ Ba     31/01/12 90 phút
2 Kiểm nghiệm TN Thứ Năm     02/02/12 60 phút
3 Bào chế 1 TN 24 Thứ Ba     07/02/12 60 phút
4 Quản lý dược TL Thứ Năm     09/12/12 90 phút
5 Tin học TN Thứ Bảy     11/02/12 60 phút
1 YHDP 2AB Sức khỏe trẻ em TN 23 Thứ Hai   30/01/12   60 phút
2 Y tế cộng đồng TN Thứ Tư   01/02/12   60 phút
3 DD - VSATTP TN Thứ Sáu   03/02/12   60 phút
4 Vệ sinh phòng bệnh TN Thứ Bảy 04/02/12     60 phút
5 Sức khỏe sinh sản TN 24 Thứ Hai   06/02/12   60 phút
6 Ngoại ngữ 1 TN Thứ Tư   08/02/12   60 phút
7 Bệnh chuyên khoa TL Thứ Sáu   10/02/12   90 phút
1 YHDP 1 VSMT & thảm họa TL 23 Thứ Hai   30/01/12   90 phút
2 Sức khỏe nghề nghiệp TL Thứ Tư   01/02/12   90 phút
3 DD & ATTP TN Thứ Sáu   03/02/12   60 phút
4 Sức khỏe lứa tuổi TL 24 Thứ Hai   06/02/12   90 phút
5 Dịch tễ bệnh TN-XH TL Thứ Tư   08/02/12   90 phút
1 HS 28 CSSK phụ nữ TN 23 Thứ Hai     30/01/12 60 phút
2 Dược lý TN Thứ Tư     01/02/12 60 phút
3 CSBMTTKTN TN Thứ Sáu     03/02/12 60 phút
4 Điều dưỡng Nội Ngoại TN 24 Thứ Hai     06/02/12 60 phút
5 VS - KST TN Thứ Tư     08/02/12 60 phút
6 Pháp luật TN Thứ Sáu     10/02/12 60 phút
7 KNGT & GDSK TN Thứ Bảy     11/02/12 60 phút
8 Giải phẫu sinh lý OSPE GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho HS, trước ngày thi báo về PĐT
9 ĐDCB & KTĐD OSPE
1 YHCT 14AB BH YHHĐ 1 (Nội - Nhi) TN 23 Thứ Hai     30/01/12 60 phút
2 Dược lý TN Thứ Tư     01/02/12 60 phút
3 LLCB YHCT TN Thứ Sáu     03/02/12 60 phút
4 Chính trị TL 24 Thứ Hai     06/02/12 90 phút
5 VS - KST TN Thứ Tư     08/02/12 60 phút
6 Pháp luật TN Thứ Sáu     10/02/12 60 phút
7 Giải phẫu sinh lý OSPE GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho HS, trước ngày thi báo về PĐT
8 ĐDCB & KTĐD OSPE
Ghi chú:      Căn cứ lịch thi, yêu cầu các GV nộp điểm về cho phòng Đào tạo đúng theo quy chế đào tạo.
                     Đối với môn GDTC và các môn thi thực hành, Khoa và Bộ môn lên lịch thi và nộp về phòng Đào tạo trước ngày thi 1 tuần

Liên kết
Liên kết

Giấy phép số 41/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 06 tháng 08 năm 2008
Trưởng Ban biên tập: TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn
Bản quyền: Trường Cao đẳng Y tế Huế
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế
Điện thoại: 0234 3822414 - Fax: 0234 3848068
Email: cdythue@cdythue.edu.vn

Cong ty dich vu thiet ke web