banner
Thứ Tư, ngày 23 tháng 08 năm 2017 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu
anh
anh
anh
anh
anh
TT Bệnh viện 2 - Xét nghiệm 9
Lâm sàng truyền nhiễm - Y học dự phòng 7
Phục hồi chức năng - Y học dự phòng 7
Phục hồi chức năng - Hộ sinh 31
Dược lâm sàng - Dược sỹ 20
Dược lâm sàng - Dược sỹ 9B-LHT
Dược lâm sàng - Dược sỹ 9A-LHT
Thực tế tốt nghiệp - Y học dự phòng 6
Giáo dục chính trị - Y học cổ truyền 19-LHT
Giáo dục chính trị - Y học cổ truyền 19
Giáo dục chính trị - Dược sỹ 21-LHT
Giáo dục chính trị - Dược sỹ 21B
Giáo dục chính trị - Dược sỹ 21A
Thực vật dược - Dược sỹ 21B
Thực vật dược - Dược sỹ 21-LHT
Chăm sóc sức khỏe trẻ em - Điều dưỡng 31
Thực vật dược - Dược sỹ 21A
Vi sinh - Ký sinh - Y học dự phòng 8
Vi sinh - Ký sinh - Điều dưỡng 31
Vi sinh - Ký sinh - Y học cổ truyền 19
Số lượt đã truy cập
315560
Số đang truy cập
41

  

BẢNG ĐIỂM

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 10A (NĂM HỌC 2016-2017)

HỌC PHẦN: NÂNG CAO SỨC KHỎE VÀ HÀNH VI CON NGƯỜI

SỐ TIẾT HỌC:47 , LÝ THUYẾT: 16, THỰC HÀNH: 31,SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH: 2

THỜI GIAN THỰC HIỆN MÔN HỌC TỪ:/ 10 /2016 ĐẾN/ 12 /2016

GV PHỤ TRÁCH: ĐINH THỊ THU THỦY

Số TT

Họ và tên

Điểm 1

Điểm 2

Điểm thi KTHP

Điểm HP

Ghi chú

Điểm thành phần

TBC

L 1

L 2

L 1

L 2

1

Tạ Thị Ngọc

Ánh

7

8

 

 

 

 

8

9

8

 

8

 

 

2

Phạm Thị Linh

Chi

6

8

 

 

 

 

7

9

10

 

9

 

 

3

Nguyễn Hòang Bảo

Đăng

6

8

 

 

 

 

7

9

5

 

6

 

 

4

Nguyễn Thị Lệ

Diễm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nguyễn Thị Mỹ

Dung

7

9

 

 

 

 

8

9

8

 

8

 

 

6

Võ Thị Phương

Duyên

8

8

 

 

 

 

8

9

7

 

8

 

 

7

Nguyễn Thị

Hằng

9

9

 

 

 

 

9

8

9

 

9

 

 

8

Nguyễn Thị Thu

Hằng

9

9

 

 

 

 

9

9

7

 

8

 

 

9

Đỗ Thị Thu

Hằng

9

9

 

 

 

 

9

9

8

 

8

 

 

10

Hồ Hòang Diệu

Hiền

8

8

 

 

 

 

8

9

6

 

7

 

 

11

Phạm Thị Thanh

Hiền

8

9

 

 

 

 

9

9

8

 

8

 

 

12

Nguyễn Thị Minh

Hiếu

8

8

 

 

 

 

8

9

6

 

7

 

 

13

Vi Thị

Hiếu

5

8

 

 

 

 

7

9

5

 

6

 

 

14

Hòang Thị

Hiếu