banner
Chủ nhật, ngày 25 tháng 02 năm 2018 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
617581
Số đang truy cập
61

  

BẢNG ĐIỂM

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 10A (NĂM HỌC 2016-2017)

HỌC PHẦN: TT CSSKNL BỆNH NỘI KHOA

SỐ TIẾT HỌC:120 , LÝ THUYẾT: , THỰC HÀNH: 120 ,SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH:3

THỜI GIAN THỰC HIỆN MÔN HỌC TỪ:28/11/2016ĐẾN 06 / 01 /2017

GV PHỤ TRÁCH: VĂN HẢI ANH

Số TT

Họ và tên

Điểm 1

Điểm 2

Điểm thi KTHP

Điểm HP

Ghi chú

Điểm thành phần

TBC

L 1

L 2

L 1

L 2

1

Tạ Thị Ngọc

Ánh

9

9

9

 

 

 

9

10

8

 

9

 

 

2

Phạm Thị Linh

Chi

9

9

9

 

 

 

9

10

7

 

8

 

 

3

Nguyễn Hòang Bảo

Đăng

9

9

9

 

 

 

9

10

8

 

9

 

 

4

Nguyễn Thị Lệ

Diễm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nguyễn Thị Mỹ

Dung

9

9

9

 

 

 

9

10

8

 

9

 

 

6

Võ Thị Phương

Duyên

9

9

9

 

 

 

9

10

7

 

8

 

 

7

Nguyễn Thị

Hằng

9

9

9

 

 

 

9

10

8

 

9

 

 

8

Nguyễn Thị Thu

Hằng

9

9

9

 

 

 

9

10

7

 

8

 

 

9

Đỗ Thị Thu

Hằng

9

9

9

 

 

 

9

10

8

 

9

 

 

10

Hồ Hòang Diệu

Hiền

10

9

7

 

 

 

9

9

9

 

9

 

 

11

Phạm Thị Thanh

Hiền

10

9

7

 

 

 

9

9

9

 

9

 

 

12

Nguyễn Thị Minh

Hiếu

9

8

6

 

 

 

8

9

9

 

9

 

 

13

Vi Thị

Hiếu

9

8

7

 

 

 

8

9

8

 

8

 

 

14

Hòang Thị

Hiếu

9