banner
Thứ Năm, ngày 27 tháng 04 năm 2017 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu
anh
anh
anh
anh
anh
Thực tế tốt nghiệp - Y học dự phòng 6
Giáo dục chính trị - Y học cổ truyền 19-LHT
Giáo dục chính trị - Y học cổ truyền 19
Giáo dục chính trị - Dược sỹ 21-LHT
Giáo dục chính trị - Dược sỹ 21B
Giáo dục chính trị - Dược sỹ 21A
Thực vật dược - Dược sỹ 21B
Thực vật dược - Dược sỹ 21-LHT
Chăm sóc sức khỏe trẻ em - Điều dưỡng 31
Thực vật dược - Dược sỹ 21A
Vi sinh - Ký sinh - Y học dự phòng 8
Vi sinh - Ký sinh - Điều dưỡng 31
Vi sinh - Ký sinh - Y học cổ truyền 19
Giáo dục chính trị - Y học cổ truyền 19-LHT
Anh văn cơ bản - Dược sỹ 21-LHT
Giáo dục chính trị - Dược sỹ 21-LHT
Giáo dục chính trị - Y học cổ truyền 19
Giáo dục chính trị - Dược sỹ 21B
Giáo dục chính trị - Dược sỹ 21A
Anh văn cơ bản - Dược sỹ 21B
Số lượt đã truy cập
129868
Số đang truy cập
30

  

BẢNG ĐIỂM

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 10A (NĂM HỌC 2016-2017)

HỌC PHẦN: TT CSSKNL BỆNH NGOẠI KHOA

SỐ TIẾT HỌC: 120 , LÝ THUYẾT: , THỰC HÀNH: 120,SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH:3

THỜI GIAN THỰC HIỆN MÔN HỌC TỪ://200 ĐẾN//200

GV PHỤ TRÁCH: DƯƠNG THỊ THÙY

Số TT

Họ và tên

Điểm 1

Điểm 2

Điểm thi KTHP

Điểm HP

Ghi chú

Điểm thành phần

TBC

L 1

L 2

L 1

L 2

1

Tạ Thị Ngọc

Ánh

8

8

7

 

 

 

8

9

8

 

8

 

 

2

Phạm Thị Linh

Chi

8

8

7

 

 

 

8

9

8

 

8

 

 

3

Nguyễn Hòang Bảo

Đăng

8

8

7

 

 

 

8

9

8

 

8

 

 

4

Nguyễn Thị Lệ

Diễm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nguyễn Thị Mỹ

Dung

8

8

7

 

 

 

8

9

8

 

8

 

 

6

Võ Thị Phương

Duyên

9

9

8

 

 

 

9

9

9

 

9

 

 

7

Nguyễn Thị

Hằng

8

9

7

 

 

 

8

9

8

 

8

 

 

8

Nguyễn Thị Thu

Hằng

7

7

7

 

 

 

7

9

7

 

7

 

 

9

Đỗ Thị Thu

Hằng

9

8

7

 

 

 

8

9

8

 

8

 

 

10

Hồ Hòang Diệu

Hiền

9

8

9

 

 

 

9

9

9

 

9

 

 

11

Phạm Thị Thanh

Hiền

8

9

9

 

 

 

9

9

9

 

9

 

 

12

Nguyễn Thị Minh

Hiếu

9

8

9

 

 

 

9

9

8

 

8

 

 

13

Vi Thị

Hiếu

8

9

9

 

 

 

9

9

8

 

8

 

 

14