banner
Thứ Ba, ngày 19 tháng 01 năm 2021 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu
anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
760079
Số đang truy cập
9

  

BẢNG ĐIỂM

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 10A (NĂM HỌC 2017-2018)

HỌC PHẦN:  Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ va gia đình 1

GV PHỤ TRÁCH: Trần Văn Trọng

Số TT

Họ và tên

Điểm 1

Điểm 2

Điểm thi KTHP

Điểm HP

Ghi chú

Điểm thành phần

TBC

L 1

L 2

L 1

L 2

1

Tạ Thị Ngọc

Ánh

 

 

 

 

8

9

9

10

6

 

7

 

 

2

Phạm Thị Linh

Chi

 

 

 

 

9

9

9

6

6

 

7

 

 

3

Nguyễn Hòang Bảo

Đăng

 

 

 

 

9

9

9

10

6

 

7

 

 

4

Nguyễn Thị Lệ

Diễm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bỏ học

5

Nguyễn Thị Mỹ

Dung

 

 

 

 

8

9

9

6

6

 

7

 

 

6

Võ Thị Phương

Duyên

 

 

 

 

8

9

9

10

6

 

7

 

 

7

Nguyễn Thị

Hằng

 

 

 

 

9

9

9

10

7

 

8

 

 

8

Nguyễn Thị Thu

Hằng

 

 

 

 

8

9

9

10

6

 

7

 

 

9

Đỗ Thị Thu

Hằng

 

 

 

 

8

9

9

6

6

 

7

 

 

10

Hồ Hòang Diệu

Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo lưu

11

Phạm Thị Thanh

Hiền

 

 

 

 

8

9

9

10

5

 

7

 

 

12

Nguyễn Thị Minh

Hiếu

 

 

 

 

7

8

8

10

7

 

8

 

 

13

Vi Thị

Hiếu

 

 

 

 

9

9

9

10

7

 

8

 

 

14

Hòang Thị

Hiếu

 

 

 

 

8

9

9

10

6

 

7

 

 

15

Dương Thị

Hoa

 

 

 

 

9

9

9

10

7

 

8

 

 

16

Hòang Thị Diệu

<