banner
Thứ Năm, ngày 21 tháng 09 năm 2023 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Tuyển sinh, Việc làm
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu
anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
30162
Số đang truy cập
6

  

BẢNG ĐIỂM

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 10A (NĂM HỌC 2017-2018)

HỌC PHẦN: TTLS TRUYỀN NHIỄM

GV PHỤ TRÁCH: NGUYỄN THỊ HỒNG LUẬN, ĐINH THỊ HỒNG NHẬT

Số TT

Họ và tên

Điểm 1

Điểm 2

Điểm thi KTHP

Điểm HP

Ghi chú

Điểm thành phần

TBC

L 1

L 2

L 1

L 2

1

Tạ Thị Ngọc

Ánh

9

8

 

 

 

 

9

10

8

 

9

 

 

2

Phạm Thị Linh

Chi

9

7

 

 

 

 

8

9

8

 

8

 

 

3

Nguyễn Hoàng Bảo

Đăng

9

9

 

 

 

 

9

10

8

 

9

 

 

4

Nguyễn Thị Mỹ

Dung

10

8

 

 

 

 

9

10

8

 

9

 

 

5

Võ Thị Phương

Duyên

10

8

 

 

 

 

9

10

9

 

9

 

 

6

Nguyễn Thị

Hằng

8

9

 

 

 

 

9

9

9

 

9

 

 

7

Nguyễn Thị Thu

Hằng

8

9

 

 

 

 

9

9

7

 

8

 

 

8

Đỗ Thị Thu

Hằng

9

7

 

 

 

 

8

10

8

 

8

 

 

9

Phạm Thị Thanh

Hiền

9

9

 

 

 

 

9

10

9

 

9

 

 

10

Nguyễn Thị Minh

Hiếu

9

8

 

 

 

 

9

10

9

 

9

 

 

11

Vi Thị

Hiếu

8

8

 

 

 

 

8

9

8

 

8

 

 

12

Hoàng Thị

Hiếu

9

8

 

 

 

 

9

10

8

 

9

 

 

13

Dương Thị

Hoa

9

8

 

 

 

 

9

10

8

 

9

 

 

14

Hoàng Thị Diệu

Hoà

8

9

 

 

 

 

9

10

8

 

9

 

 

15

Nguyễn Huy

Hoàng

8

7

 

 

 

 

8

10

7

 

8

 

 

16

Trần Đinh Thiên

Hương

8

9

 

 

 

 

9

9

9

 

9

 

 

17

Nguyễn Thị

Lâm

9

9

 

 

 

 

9

9

9

 

9

 

 

18

Nguyễn Thị Thanh

Lan

8

9

 

 

 

 

9

9

9

 

9

 

 

19

Nguyễn Thị

Lan

9

8

 

 

 

 

9

8

7

 

8

 

 

20

Trần Thị

9

8

 

 

 

 

9

9

8

 

8

 

 

21

Nguyễn Thị Mỹ

Lệ

9

8

 

 

 

 

9

9

9

 

9

 

 

22

Phan Hoài

Nam

9

7

 

 

 

 

8

9

8

 

8

 

 

23

Hoàng Thị Xuân

Nga

9

7

 

 

 

 

8

9

8

 

8

 

 

24

Nguyễn Thị Hằng

Nga

8

7

 

 

 

 

8

9

8

 

8

 

 

25

Nguyễn Thị Bích

Nguyệt

9

8

 

 

 

 

9

10

7

 

8

 

 

26

Lê Thị Ánh

Nguyệt