Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Y tế Huế

01 Nguyễn Trường Tộ - TP Huế

ĐT: 0234.3820042

Email: cdythue@cdythue.edu.vn