banner
Thứ Tư, ngày 05 tháng 08 năm 2020 Đặt trang này làm trang chủ | Tin ảnh | Phản hồi | Liên hệ | Sitemap
Skip Navigation Links
Trang chính
Skip Navigation Links
۩ Tin hoạt động
▪ Tin tức-sự kiện
▪ Giáo dục đào tạo
▪ Tổ chức - Đoàn thể
▪ NCKH và Quan hệ quốc tế
▪ Học sinh - Sinh viên
▪ Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Giới thiệu
Skip Navigation Links
۩ Tổ chức đoàn thể
Skip Navigation Links
۩ Cán bộ nhân viên
Skip Navigation Links
۩ Lịch công tác
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lý thuyết
Skip Navigation Links
۩ Lịch giảng Lâm sàng
Skip Navigation Links
۩ Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Tuyển sinh
Skip Navigation Links
۩ Thông tin Đào tạo
Skip Navigation Links
۩ Đề tài NCKH
Skip Navigation Links
۩ Góc Đoàn trường
Skip Navigation Links
۩ Điểm học tập
Skip Navigation Links
۩ Công khai CLGD
Skip Navigation Links
۩ Thư viện bài giảng
Skip Navigation Links
۩ Biểu mẫu


anh
anh
anh
anh
anh
anh
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
CSSK cộng đồng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng truyền nhiễm - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Ký sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Huyết học 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Lâm sàng Nhi - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Đảm bảo và KTCL Xét nghiệm - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Hóa sinh 2 - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Quản lý điều dưỡng - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Sinh học phân tử - Cao đẳng Xét nghiệm 5
Độc chất học LS - Cao đẳng Xét nghiệm 5
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10B
Lâm sàng Sản - Cao đẳng Điều dưỡng 10A
CSSK Gia đình 2 - Cao đẳng Điều dưỡng 10C
Số lượt đã truy cập
556725
Số đang truy cập
19

Trung tâm

TT

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

Ghi chú

1

Trần Thị Diệu

Ái

25/04/1998

Thừa Thiên Huế

 

 

2

Cao Thị Tú

Anh

26/04/1998

Thừa Thiên Huế

11c

Không có phiếu đăng ký

3

Lê Nguyễn Phương

Anh

16/08/2000

0

Dược 8E

Không có phiếu đăng ký

4

Nguyễn Thị Lan

Anh

22/10/2000

Thừa Thiên Huế

 

 

5

Trần Quốc

Anh

24/05/1997

Thừa Thiên Huế

 

 

6

Lê Thị Ngọc

Ánh

02/08/2000

Thừa Thiên Huế

 

 

7

Ngô Ngọc

Ánh

01/01/1999

Quảng Bình

 

 

8

Nguyễn Thị

Ánh

09/05/1998

Đăk Lăk

 

 

9

Võ Đại

Bão

02/11/1999

Thừa Thiên Huế

 

 

10

Phạm Hoàng Bảo

Châu

11/08/1998

Phú Yên

 

 

11

Đào Thị Ái

Chi

24/10/2000

Thừa Thiên Huế

Dược 8C

Không có phiếu đăng ký

12

Trần Văn

Đẵng

06/09/2000

Quảng Bình

 

 

13

Hà Thị Khánh

Đào

12/10/1999

Thừa Thiên Huế

 

 

14

Nguyễn

Đạt

28/11/2000

Thừa Thiên Huế

Dược 8E

Không có phiếu đăng ký

15

Bùi Thị Mộng

Diễm

12/01/2000

Thừa Thiên Huế

 

 

16

Văn Thị Kiều

Diểm

20/02/1999

Thừa Thiên Huế

 

 

17

Hoàng Thị Ngọc

Diệp

24/07/1998

Nghệ An

 

 

18

Nguyễn Ngọc

Điệp

14/11/1998

Quảng Bình

 

 

19

Châu Thị Mỹ

Dung

17/05/2000

Thừa Thiên Huế

Dược 8D

Không có phiếu đăng ký

20

Huỳnh Thị

Dung

08/08/2000

Thừa Thiên Huế

Dược 8B

Không có phiếu đăng ký

21

Huỳnh Quang Anh

Dũng

25/08/1995

Thừa Thiên Huế

Dược 8E

Không có phiếu đăng ký

22

Nguyễn Thị Minh

Duyên

27/06/1998

Thừa Thiên Huế

 

 

23

H'thi

Êban

10/09/1995

Đắk Lắk

11c

Không có phiếu đăng ký

24

Nguyễn Thị Ngọc

12/10/1998

Thừa Thiên Huế

Dược 8D

Không có phiếu đăng ký

25

Phan Thị Hồng

26/06/1999

Quảng Bình

 

 

26

Hoàng Thị

Hạ

02/04/1998

Đắk Lắk

Dược 8B

Không có phiếu đăng ký

27

Áp Ra

Ham

20/05/2000

Kontum

Dược 8D

Không có phiếu đăng ký

28

Lê Thị Mỹ

Hằng

24/08/1999

Thừa Thiên Huế

 

 

29

Nguyễn Thúy

Hằng

25/09/1998

Quảng Bình

Dược 6b

Không có phiếu đăng ký

30

Nguyễn Việt

Hằng

22/04/2000

Thừa Thiên Huế

 

 

31

Phạm Thị Thanh

Hằng

01/06/1999

Thừa Thiên Huế

 

 

32

Phan Thị Thu

Hằng

10/02/1999

Quảng Bình

 

 

33

Khổng Thị

Hạnh

16/01/1997

Quảng Trị

 

 

34

Phan Thị Thanh

Hiền

13/07/2000

Quảng Bình

 

 

35

Lê Viết

Hiếu

24/04/1996

Thừa Thiên Huế

 

 

36

Trần Việt

Hoàng

12/12/1999

Thừa Thiên Huế

Dược 8E

Không có phiếu đăng ký

37

Nguyễn Hữu Ánh

Hồng

01/10/1999

Thừa thiên Huế

12vn

Không có phiếu đăng ký

38

Phạm Thị

Hồng

15/08/1999

Gia Lai

 

 

39

Huỳnh Thị

Hương

01/05/1998

Thừa Thiên Huế

 

 

40

Nguyễn Thị Quỳnh

Hương

10/04/2000

Quảng Trị

 

 

41

Bùi Thị Thanh

Huyền

18/06/1999

Thừa Thiên Huế

 

 

42

Hồ Thị Khánh

Huyền

27/05/2000

Quảng Trị

Dược 8E

Không có phiếu đăng ký

43

Lê Thị

Huyền

15/10/1998

Thừa Thiên Huế

 

 

44

Lê Vĩnh

Khoa

22/11/1982

Thừa Thiên Huế

Thi lại

 

45

Khuewviengxay

Khuanta

17/01/1996

Lào

11c

Không có phiếu đăng ký

46

Trần Thị

Kim

27/11/1995

Thừa Thiên Huế

 

 

47

Nguyễn Thị Mỹ

Lệ

24/02/1998

Quảng Nam

 

 

48

Nguyễn Thì Nhị

Lệ

20/05/1997

Đà Nẵng

 

 

49

Lê Thị

Lin

20/02/1998

Thừa Thiên Huế

11c

Không có phiếu đăng ký

50

Cao Thị

Loan

21/08/1999

Thừa Thiên Huế

 

 

51

Lê Thị Thanh

Mai

18/06/2000

Thừa Thiên Huế

Dược 8F

Không có phiếu đăng ký

52

Nguyễn Thị Hồng

Mai

08/12/1999

Thừa thiên Huế

12d

Không có phiếu đăng ký

53

Phạm Thị Thanh

Mai

19/04/2000

Thừa Thiên Huế

Dược 8D

Không có phiếu đăng ký

54

Hoàng Thanh

Minh

18/11/2000

Thừa Thiên Huế

Dược 8E

Không có phiếu đăng ký

55

Ngô Thị Khoa

Minh

03/01/1998

Thừa Thiên Huế

 

 

56

Lê Thị Trà

My

11/03/2000

Quảng Trị

 

 

57

Nguyễn Ngọc Trà

My

09/08/1999

Thừa Thiên Huế

 

 

58

Tô Thị Trà

My

28/06/1999

Thừa Thiên Huế

12d

Không có phiếu đăng ký

59

Trần Nguyễn Hoạ

My

22/07/2000

Thừa Thiên Huế

Dược 8C

Không có phiếu đăng ký

60

Trần Thị

My

02/02/2000

0

Dược 8F

Không có phiếu đăng ký

61

Trần Thị Trà

My

07/07/1999

Thừa Thiên Huế

 

 

62

Thepphalath

Namfon

08/02/2001

Lào

Thi lại

 

63

Trần Thị Thuý

Nga

 

 

7F

Không có phiếu đăng ký

64

Phạm Thị Hiếu

Ngân

03/05/2000

Thừa Thiên Huế

Dược 8D

Không có phiếu đăng ký

65

Võ Thị Hoài

Ngân

07/04/1998

Thừa Thiên Huế

 

 

66

Lê Mỹ

Ngọc

22/02/2000

0

Dược 8D

Không có phiếu đăng ký

67

Trần Thị Bảo

Ngọc

26/12/1999

Quảng Bình

 

 

68

Trần Thị Ánh

Nguyệt

19/08/2000

Hà Tĩnh

Dược 8B

Không có phiếu đăng ký

69

Ngô Đăng Quang

Nhật

20/08/1998

0

Dược 8D

Không có phiếu đăng ký

70

Lê Thị Hồng

Nhi

10/09/1998

Quảng Trị

 

 

71

Nguyễn Thị Khánh

Nhi

29/08/1999

Quảng Trị

 

 

72

Trần Thị Quỳnh

Như

09/06/1999

Thừa Thiên Huế

 

 

73

Hoàng Thị Phương

Nhung

24/08/1999

Thừa Thiên Huế

 

 

74

Lê Thị Lệ

Nhung

10/10/2000

Quảng Bình

 

 

75

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

15/01/1999

Quảng Bình

 

 

76

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

09/03/1999

Thừa Thiên Huế

Dược 8E

Không có phiếu đăng ký

77

Phan Thị Mỹ

Nhung

19/05/2000

Thừa Thiên Huế

Dược 8B

Không có phiếu đăng ký

78

Phaophongsavath

Nouthida

22/06/1994

Lào

11c

Không có phiếu đăng ký

79

Cao Thị

Oanh

14/07/1999

Quảng Bình

 

 

80

Nguyễn Thị Ngọc

Oánh

20/07/1999

Quảng Bình

 

 

81

Bùi Viết Tấn

Phát

19/03/1999

Gia Lai

 

 

82

Souksunti

Phodduangvan

02/10/1996

Lào

 

 

83

Chanchampa

Phonevilay

16/12/1999

Lào

Thi lại

 

84

Hồ Thị Nhật

Phương

08/03/1995

Thừa Thiên Huế